Utløpt

Vil du være en del av et sterkt fagmiljø som miljøarbeider/miljøterapeut

Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Stillingstittel
Vil du være en del av et sterkt fagmiljø - Miljøarbeider/Miljøterapeut 100% Utsikten spesialinstitusjon
Frist
05.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Utsikten er en spesialinstitusjon som hører hjemme i avdeling miljøtjenester i institusjon. Denne avdeling inneholder også avlastning for barn og voksne samt privat avlastning. I tillegg så drifter avdelingen også råd og veiledningstjenesten som er foreldreveiledning til familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Vi drifter også SIBBS (pårørendestøtte for søsken) samt annen type kursing i kommunen.

Utsikten er en kommunal heldøgnstjeneste som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester.
Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. 
Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning.
Fokuset på personalsikkerhet er høyt og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA). 
På grunn av lokasjonen må de som tilsettes ha gyldig førerkort og bør disponere egen bil. Vi har 3 leasingbiler til transport av ungdommene.
Per i dag har vi 4 ukers turnus med langvakter hver 4. helg. 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge behov og utfordringer
 • Bidra i avdelingens fagutviklingsarbeid
 • Direkte arbeid med brukerne basert på målretta miljøarbeid/ anvendt atferdsanalyse
 • Ajourholde og videreutvikle fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid
 • Primærkontaktoppgaver
 • Følge opp vedtak etter hol kap. 9
 • Pårørendesamarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Ambulant arbeid i overgangsfaser for brukerne
 • Legemiddelhåndtering 

Kvalifikasjoner

 • Fagarbeider - Barne og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Bachelor i helse og sosialfag eller pedagogiske fag.
 • Søkere må ha god fysisk og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før tiltredelse
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med tiltaksbasert arbeid

Personlige egenskaper

 • Kreativ, fleksibel, raus og trygg miljøarbeider
 • Faglig dyktig, og vil bli enda bedre sammen med andre
 • Tørre å by på seg selv
 • Mestre å stå i krevende situasjoner over tid

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalen og funksjonstillegg på 25.000 p.t.
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t. 

Om arbeidsgiveren

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

Sektor
Offentlig
Sted
2015 Leirsund
Bransje
Helse og omsorg

Nøkkelord

Veiledniing,, Målrettet, miljøarbeid,, tiltak

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Espen Eriksson
Telefon
416 77 319
Følg firma
784 følger dette firmaet

2015 Leirsund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 236151547
Sist endret 22. okt. 2021 07:57

Rapporter annonse