Utløpt

Sikkerhetsarkitekt

Arbeidsgiver
Helse Vest IKT
Stillingstittel
Sikkerhetsarkitekt
Frist
08.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Helse Vest IKT er et av de største IKT- selskapene på vestlandet. Vi legger stolthet i å ha korte tjenesteveier, godt arbeidsmiljø og høyt kvalifiserte medarbeidere.
Vi har en nyopprettet  stilling som Sikkerhetsarkitekt i seksjon IKT-sikkerhet. 
Seksjon for IKT- sikkerhet består av 10 medarbeidere, i tillegg til leder. Seksjonen er én av syv seksjoner plassert i avdeling Tjenesteproduksjon.

God og sikker tilgang til informasjon er kritisk for helsesektoren, da vi behandler sensitive personopplysninger i alle våre interne systemer.
Seksjonen har en rådgivende funksjon, og har det daglige ansvar for ITIL-prosessen for informasjonssikkerhet og styringssystemet for informasjonssikkerhet i Helse Vest IKT. Linjeorganisasjonen og Helseforetakene har det utøvende ansvar for at vi etterlever informasjonssikkerhetskravene.

Seksjon for IKT-sikkerhet bistår blant annet med: Rådgivning innen sikkerhetsarkitektur, gjennomføring av risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger, sikkerhetsrådgivning i prosjekter, bistand i forbindelse med innkjøp/kravspesifikasjon (informasjons-/IKT-sikkerhetskrav).
Leverandørstyring (informasjonssikkerhet og personvern), rådgivning innen PKI og gjennomføring av inntrengningstest/sikkerhetstest.

Helse Vest IKT har lokaler i Bergen, Haugesund, Førde, og Stavanger, slik at arbeidssted vil kunne være ett av disse.

Arbeidsoppgåver

 • Sikkerhetsarkitekten må gjøre seg godt kjent med virksomhetsprosessene, ha god forståelse for verdikjeden og virksomhetens behov, planer og mål.
 • Sikkerhetsarkitektur, målarkitektur
 • Bidra til god sikkerhetskultur
 • Ansvar for kravspesifikasjon sikkerhet
 • Prosjektarbeid
 • Interesse og ønske om, samt evne til, å utvikle seg innen fagfeltet

Kvalifikasjonar

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad. Aktuelle fagområder: IT- og ingeniørfag, 
  virksomhets- og informasjonsarkitektur, informasjonssikkerhet, informasjonsvitenskap o.l.
 • Erfaring med arkitekturarbeid og arkitekturmessig tilnærming.
 • Erfaring med arbeid innen informasjonssikkerhet
 • God kjennskap til IKT-sikkerhetsløsninger og –infrastruktur
 • Fordel med kjennskap til relevant lover og forskrifter

Personlege eigenskapar

 • Evne til å formulere komplekse problemstillinger muntlig og skriftlig på en lettfattelig måte tilpasset målgruppen
 • Er resultatorientert, bidrar til å sette klare mål og har god gjennomføringevne
 • Har god forståelse for virksomhetens oppdrag og ser våre tjenester som del av en større helhet
 • Har et blikk for de store strategiske linjene og de viktige operasjonelle detaljene
 • Setter deg raskt inn i- og evner å forenkle komplekse problemstillinger
 • Evner å begrunne faglige valg og arbeide strukturert under press, også når du møter motgang
  er en lagspiller, lytter til dine kolleger og samarbeidspartnere, og benytter deres kompetanse

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en organisasjon i endring og vekst
 • Mulighet for å kunne påvirke utviklingen i en viktig- og meningsfull sektor
 • Et godt tverrfaglig- og kompetent arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning, herunder fleksitid
 • Medlemskap i KLP, som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004, og er eigd 100 prosent av det regionale helseføretaket - Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag ca 650 tilsette fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Vi deltek aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn eller om du har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Sektor
Offentlig
Sted
Haukelandsveien 32, 5096 Bergen
Flere arbeidssteder
6800 Førde,
5527 Haugesund,
4021 Stavanger
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
IT utvikling / IT-sikkerhet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Flaten
Stillingstittel
Avdelingsleiar
Telefon
959 45 237
Følg firma
581 følger dette firmaet

Haukelandsveien 32, 5096 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 235863217
Sist endret 19. okt. 2021 14:03

Rapporter annonse