Vi søker prosesseier for digital parlamentarisk saksbehandling

Arbeidsgiver
Stortinget
Stillingstittel
seniorrådgiver
Frist
01.11.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stortinget

Stortingets administrasjon har igangsatt et større prosjekt med sikte på økt digitalisering av den parlamentariske saksbehandlingen.

Det er behov for å sikre en helhetlig ivaretakelse av prosessene knyttet til den parlamentariske saksbehandlingen, både under utviklingen av nye digitale systemer og i den videre forvaltningen av disse. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Stillingen som prosesseier skal ivareta et overordnet ansvar for det parlamentariske saksbehandlingssystemet. Prosesseier må arbeide tett med brukerne i de ulike enhetene, fange opp behov for forbedringer og utvikling av systemer og arbeidsprosesser, og koordinere og prioritere innmeldinger av behov til utviklingsmiljøet i IT-avdelingen.
 
Prosjektet for digitalisering av den parlamentariske saksbehandlingen er i gjennomføringsfasen. I den resterende prosjektperioden, som antas vare ca. 2,5 år, vil prosesseier få en viktig rolle som bindeledd mellom brukermiljøene og prosjektets utviklingsmiljø. Prosesseier får ansvar for å sikre at det utvikles velfungerende og effektive løsninger som ivaretar brukernes behov, og får en viktig rolle i det å sikre at forventede gevinster oppnås etter hvert som nye løsninger tas i bruk. Når systemet er tatt i bruk, får prosesseier et overordnet ansvar for forvaltning og kontinuerlig forbedring av det parlamentariske saksbehandlingssystemet. 

Stillingen som prosesseier vil plasseres i staben i konstitusjonell avdeling, direkte underordnet assisterende direktør/avdelingssjef. Prosesseier vil jobbe tett med alle fagmiljøer involvert i den parlamentariske saksbehandlingen, både i konstitusjonell avdeling og andre avdelinger i administrasjonen. Det er avgjørende at prosesseier utvikler god forståelse for disse fagmiljøenes behov, både under utviklingen av et nytt digitalt saksbehandlingssystem og i forvaltning og kontinuerlig forbedring av dette. Prosesseier må kunne vurdere hvilke behov som skal prioriteres, og får ansvar for innmelding til og kommunikasjon med IT-avdelingen. Om nødvendig avklares prioriteringer med avdelingens ledergruppe og avdelingssjef. 

Prosesseier vil også kunne tillegges ansvar for å ivareta konstitusjonell avdelings interesser og behov i andre prosjekter og utviklingsarbeider i Stortingets administrasjon.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

  • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
  • erfaring fra lignende stillinger eller fra relevant prosjektarbeid hvor produktutvikling og prosessutvikling har stått sentralt 

Det er en fordel med: 

  • god kjennskap til den parlamentariske prosessen
  • erfaring fra ledelse eller ansvar for koordinering av tverrfaglige miljøer

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig. 

Personlige egenskaper

Det er svært viktig med gode kommunikasjonsevner for å kunne forstå og skape tillit hos fagmiljøene/brukerne og hos utviklingsmiljøet i IT-avdelingen. Prosesseier må raskt kunne sette seg inn i og forstå den parlamentariske prosessen og brukernes behov, og kunne kommunisere og prioritere disse behovene sett i lys av virksomhetens strategiske mål. Det er også viktig å kunne se muligheter i møte med brukernes behov. Prosesseier må kunne forklare komplekse tekniske og prosessuelle problemstillinger, slik at de er forståelige for brukerne og de ulike fagmiljøene. 

Det stilles krav til selvstendighet, initiativ og god evne til planlegging og organisering. Prosesseier må ta et selvstendig ansvar for forvaltning og utvikling av saksbehandlingssystemet, og må kunne tenke langsiktig og strategisk. Prosesseier må også evne å synliggjøre og skape forståelse i alle miljøer for behov for utvikling og endring.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass beliggende i Oslo sentrum. 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspenn 715 900-850 000 kroner pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. 

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål  om stillingen kan rettes til assisterende direktør/avdelingssjef Kyrre Grimstad, tlf. 996 47 445.

Søknad, CV, attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via lenken "Søk stillingen" innen 1. november 2021. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, N-0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har 490 medarbeidere.Våre verdier er hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen .

Sektor
Offentlig
Sted
Karl Johans gate 22, 0162 Oslo
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Annet

Nøkkelord

prosesseier, produktutvikling, prosessutvikling, digitalisering, forvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kyrre Grimstad
Stillingstittel
assisterende direktør/avdelingssjef
Telefon
996 47 445
Følg firma
1332 følger dette firmaet

Karl Johans gate 22, 0162 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 235282136
Sist endret 14. okt. 2021 14:37

Rapporter annonse