Utløpt

Førstekonsulent

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Førstekonsulent
Frist
27.10.2021
Ansettelsesform
Fast

Det er ledig stilling som førstekonsulent i Sør-Vest politidistrikt. Stillingen er organisert under felles enhet for utlending og forvaltning (FUF),  seksjon for forvaltning. 

Forvaltningsseksjonen er en utpreget løsningsorientert og oppgavefokusert del av politiet, med ansvar for saksbehandling innen forvaltningsområdet.  Seksjonen håndterer andrelinje saksbehandling innen førerrett, våpen, pass og nasjonale ID-kort, samt bevillingssaker med mer i samarbeid med enhetens jurister. Vi yter bistand og veiledning til førstelinjen ute på tjenestestedene og til en viss grad direkte til publikum. Forvaltningsseksjonen har en viktig rolle i politiets forebyggende arbeid.

Arbeidssted blir Sandnes eller Haugesund - Vurderes ut ifra søkers kvalifikasjoner og preferanser.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle søknader om førerkort og kjøresedler
 • Saksbehandling knyttet til pass- og ID-kort, bevillinger og annet
 • Kontroll av  opplysninger i søknader, samt vurdere vandel og behov ved våpensøknader
 • Forberede saker for videresending til jurist/politiadvokat 

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Høyere utdanning på minimum bachelor nivå
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskelige:

 • Erfaring fra offentlig/statlig sektor
 • Kjennskap til forvaltningsloven
 • Gode IKT ferdigheter
 • Førerkort, klasse B
 • Andre språkferdigheter

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Selvstendig og systematisk
 • Gode samarbeidsevner

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som SKO 1408, førstekonsulent , fra kr. 402.000,- brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Fleksibel arbeidstid (trening i arbeidstiden).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden


 


Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) er en funksjonell driftsenhet i Sør-Vest politidistrikt. Felles enhet for utlending og forvaltning har ca. 90 ansatte og er organisert i 4 seksjoner: seksjon for utlendingsforvaltning, seksjon for utlendingskontroll, seksjon for grensekontroll og seksjon for forvaltning. I tillegg er det egne politiadvokater, forvaltningsjurist, fagrådgiver og administrativ støtte organisert rett under leder FUF. Felles enhet for utlending og forvaltning behandler alle utlendingssakene i politidistriktet, samt andrelinje forvaltningssaker. I tillegg etterforskes nærmere bestemte overtredelser av utlendingsloven. Det er stort fokus på å bruke de ulike forvaltningshjemlene for å forebygge og bekjempe kriminalitet.


 

Sektor
Offentlig
Sted
Gjesdalbakken 7, 4306 Sandnes
Flere arbeidssteder
5528 Haugesund
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Saksbehandler,
Kontor og administrasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjetil Optun
Telefon
52 86 80 33
Følg firma
425 følger dette firmaet

Gjesdalbakken 7, 4306 Sandnes

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 235149415
Sist endret 15. okt. 2021 13:12

Rapporter annonse