Utløpt

Arealplanlegger/arkitekt/jurist/landskapsarkitekt

Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Stillingstittel
Arealplanlegger/arkitekt/jurist/landskapsarkitekt
Frist
03.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Planavdelingen, seksjon stedsplan, lyser ut tre faste stillinger.

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 89 000 innbyggere og ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Tettstedene i kommunen opplever stor vekst, og har stort potensial for å øke sin attraktivitet. Lillestrøm kommune har store ambisjoner innen by- og tettstedsutvikling. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en spennende by og attraktive, livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte.

Planavdelingen har ansvar for utarbeiding og behandling av kommunedelplaner, tematiske planer, områdeplaner og detaljreguleringsplaner i Lillestrøm kommune. Vi består av to seksjoner, Byplan og Stedsplan, for tiden ca. 20 planleggere med variert fagbakgrunn. Vi samarbeider tett med tilgrensende fagområder i kommunalområde by- og stedsutvikling.   Seksjon Stedsplan har ansvar for områder utenfor Lillestrøm, Strømmen og Kjeller, disse områdene har seksjon Byplan ansvar for.

Stillingene ligger til seksjon Stedsplan. Lillestrøm kommune har tre større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha stor vekst i framtiden; Sørumsand, Fetsund og Frogner. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet bevares. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern vil være noen av utfordringene i framtiden. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av tettstedene i Lillestrøm kommune. Seksjonen har stort fokus på å utvikle tettstedene med høyere kvalitet på offentlige områder, tilpasset estetikk, mer grønt og mennesket i fokus. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt. Vi er også opptatt av å stadig utvikle våre planprosesser med tanke på dialog og medvirkning, forutsigbarhet og kvalitet i planprosessen.

Tiltredelse: Snarlig.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Søknadsfrist: 3. november.

Kontakt Tore Syvert Haga, tlf 94020253

Arbeidsoppgaver

 • Delta i formingen av framtidas bærekraftige Lillestrømsamfunn.
 • Behandle innsendte detaljreguleringsplaner, og gjennom dette sikre at kommuneplanens mål om attraktive tettsteder ivaretas
 • Sikre at viktige planfaglige hensyn tas i øvrige deler av kommunens saksbehandling
 • Delta i videreutviklingen av kommunens tjenester innenfor planlegging etter pbl.
 • Prosjektledelse for komplekse og spennende områdereguleringsplaner kan være aktuelt
 • Oppgaver vil tilpasses ut fra kompetanse, erfaring og interesse

Kvalifikasjoner

 • Vi er åpne for søkere med ulik fagbakgrunn, både arkitekter, byplanleggere, jurister, landskapsarkitekter og folk med andre planrelevante utdanninger oppfordres til å søke
 • Relevant høyere utdanning og svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning i stillingen.
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven er viktig.
 • Det er behov for erfarne planleggere med lang erfaring, men også nyutdannede oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper

 • Du liker å sette deg inn i nye saker og nye områder
 • Du bidrar i diskusjonene på seksjonen og avdelingen
 • Du er strukturert og effektiv.
 • Du skriver godt, forståelig og raskt
 • Du synes planlegging og stedsutvikling er faglig interessant og spennende
 • Du liker å samarbeide (også på tvers av fagområder) og jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Mulighet til å bidra til en blågrønn og inkluderende by- og tettstedsutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Samarbeid med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Fadderordning og opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm
Bransje
Offentlig administrasjon,
Arkitektur, areal og interiør
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Arkitekt,
Arkitekt og planlegging / Landskapsarkitekt,
Arkitekt og planlegging / Arealplanlegger

Nøkkelord

Arkitekt, Landskapsarkitekt, Jurist, Arealplanlegger, Byplanlegger

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tore Syvert Haga
Stillingstittel
Seksjonsleder - Stedsplan
Telefon
940 20 253
Følg firma
791 følger dette firmaet

Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 234374366
Sist endret 6. okt. 2021 13:48

Rapporter annonse