Ønsker du å jobbe med innkjøp/anskaffelser og har interesse for digitalisering og innovasjon?

Arbeidsgiver
Agder fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgivere innkjøp
Frist
27.10.2021
Ansettelsesform
Fast

Vi søker nå etter flere rådgivere til avdeling for innkjøp og anskaffelser i Agder fylkeskommune.

Avdelingen har ansvar for anskaffelser og tilhørende tematikk internt i fylkeskommunen, men og i det kommunale innkjøpssamarbeidet "Offentlige fellesinnkjøp på Agder" (OFA). Innkjøpssamarbeidet består i dag av fylkeskommunen og samtlige kommuner på Agder. Dette gjør oss til Norges største kommunale innkjøpssamarbeid.

De 25 kommunene på Agder benytter i stor grad OFAs inngåtte rammeavtaler til vare- og tjenesteleveranser. I løpet av 2023 er det nærliggende å tro at OFA vil gjøre årlige avrop på inntil 1 milliard i året. 

Avdelingen for innkjøp og anskaffelser skal sørge for at anskaffelsene som gjennomføres bidrar til effektiv ressursutnyttelse, er i henhold til lov og forskrifter, bidrar til den generelle samfunnsutviklingen og når vedtatte mål for tjenesteyting, klima og miljø, næringsutvikling og et seriøst arbeidsliv.

Agder fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger i Agder og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Samfunnsoppdraget uttrykkes gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og våre førende prinsipper grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget:

          · Samhandling på tvers, internt og eksternt
          ·  Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum
           ·En robust og fleksibel fylkeskommune
          ·En synlig fylkeskommune
          ·Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring
          ·Innovasjon og kontinuerlig forbedring
          ·Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse
          ·Åpenhet og tillit
          ·En attraktiv og framoverlent fylkeskommune

Agder fylkeskommune har arbeidssted både i Arendal og Kristiansand, og vi praktiserer fleksible arbeidsformer og gode muligheter for mobilt kontor.  

Arbeidsoppgaver

Avdelingens oppgaver: 

 • Overordnet ansvar for å drifte innkjøpsfelleskapet Offentlig Fellesinnkjøp på Agder "OFA"
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser av varer og tjenester for Agder fylkeskommune og OFA 
 • Bistå andre avdelinger i fylkeskommunen med anskaffelser innen vei, bygg og anlegg
 • Drift og forvaltning av inngåtte vare- og tjenesteavtaler
 • Rådgivning til bestillere og ledere i Agder fylkeskommune og OFA.
 • Gjennomføre kurs og annen kompetansebyggende aktivitet for fylkeskommunen og OFA
 • Sørge for at fylkeskommunen etterlever politiske beslutninger tilknyttet innkjøpsstrategi, miljø og klima, sosialt ansvar, lærlinger mv.
 • Oppfølging og analyse av innkjøpsmønster, forbruk, kost/nytte vurderinger og andre egnethetsanalyser 

Det må påregnes noe reisevirksomhet i regionen.

Kvalifikasjoner

 • Universitet eller høyskole, minimum fire år, med relevant retning innen juridiske, økonomiske eller prosjekt-/prosessledende fag. Relevant erfaring fra fagområdet kan bli vurdert til å kompensere for kravet om 4 års utdannelse.  
 • Spesialisering innenfor området offentlige anskaffelse er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med å initiere og å gjennomføre prosesser og/eller prosjekter er ønskelig, men ikke et krav
 • Interesse for, og relevant erfaring fra innkjøps- og anskaffelsesarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse innen bruk av informasjonsteknologi
 • Erfaring og interesse for teknologisk utvikling
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og innovasjon

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ansvarsbevisst og resultatorientert medarbeider
 • Evne til planlegging og strukturert gjennomføring av arbeidsoppgaver vektlegges
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Teamfokusert
 • Tilpasningsdyktig
 • Lærevillig og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Et godt sosialt felleskap i et høyt kompetent arbeidsmiljø 
 • Gode pensjonsordninger i KLP 

Om arbeidsgiveren

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder. 


Agder fylkeskommune er opptatt av et inkluderende arbeidsliv og av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 


Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Ragnvald Blakstads vei, 4838 Arendal
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

Innkjøp, Anskaffelser, Innovasjon, Bærekraft

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sturle Hamre
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
992 96 413
Følg firma
241 følger dette firmaet

Ragnvald Blakstads vei, 4838 Arendal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 232569376
Sist endret 20. sep. 2021 13:29

Rapporter annonse