Utløpt

Vil du jobbe med romfart, med fagansvar for romtransport og raketteknologi?

Arbeidsgiver
Norsk Romsenter
Stillingstittel
Vil du jobbe med romfart, med fagansvar for romtransport og raketteknologi?
Frist
04.10.2021
Ansettelsesform
Fast

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. 

Norsk Romsenters avdeling for Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur er ansvarlig for utvikling og utnyttelse av små satellitter og bakkebasert infrastruktur i samarbeid med departementer, etater og norsk næringsliv. 

Norge er medlem i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og har siden 90-tallet bidratt med industrielle leveranser til rakettsystemer utviklet av internasjonale aktører, spesielt de europeiske bærerakettene Ariane 5 og 6 og Vega C og E. Norske aktører utvikler også innovativ teknologi for fremtidens rakettsystemer.
 
Nasjonalt bygges en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya, og Regjeringen bevilget sommeren 2020 365 millioner kroner til utvikling av denne basen, som vil sette Norge enda tydeligere på kartet innen internasjonal romvirksomhet. Oppskytningsbasen utvikles av Andøya Space Orbital, i samarbeid med industri og myndigheter. 
 
Som del av vår rolle som delegasjon i ESA og romfaglig rådgiver for myndighetsaktører og romnæringen, søker vi en kompetent fagperson som kan lede våre aktiviteter knyttet til romtransport. 
 

Arbeidsoppgaver

-Fagansvarlig og hoveddelegat i ESAs programstyre for romtransport.
-Evaluere og følge opp virkemidler i ESA og EU relatert til utvikling av romtransporttjenester.
-Kontaktpunkt for eksisterende og nye norske industriaktører som utvikler raketteknologi eller tjenester knyttet til romtransport.
-Faglig rådgiver til offentlige myndighetsaktører og romnæringen. I noen grad faglig bistand til Andøya Space i etableringen av base for satellittoppskytning.  
-Tilrettelegge og implementere internasjonalt samarbeid og næringsutvikling relatert til romtransport.
-Bidra i arbeidet med å utarbeide tillatelser og tilsyn ifm oppskytning av satellitter fra Andøya, i samarbeid med Luftfartstilsynet. 
-Delta i behandling av søknader om oppskytningstillatelse og dialog med rakettleverandører og Andøya Space ifm søknadsprosessen.
-Bidrag inn mot andre relevante fagområder etter behov, relatert til næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur.    
-Behandle søknader om nasjonale følgemidler for teknologiutvikling.   

Kvalifikasjoner

-Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
-Kompetanse innen romteknologi og -systemer, helst innen fagområder relevante i forhold til utvikling og operasjon av romtransport-systemer og bæreraketter.
-Erfaring fra internasjonalt samarbeid og delegatvirksomhet i internasjonale organisasjoner vil være en fordel. 
-Kunnskap om norsk og internasjonal romvirksomhet og internasjonalt arbeid innen romsektoren vil være en fordel.
-Erfaring fra ledelse/koordinering av faggrupper og prosjekter vil være en fordel. 

Personlige egenskaper

-Strukturert, analytisk og kreativ
-Relasjonsbygger
-Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig 
-Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller 

Arbeidsspråket er hovedsakelig norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke. 

Norsk Romsenter kan tilby

-En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
-Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo og mulighet for noe hjemmekontor 
-Gode kolleger
-Medlemskap i Statens pensjonskasse
-Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 
Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 750.000 – 950.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Om arbeidsgiveren

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Vi er 40 ansatte og holder til på Skøyen i Oslo. Se også www.romsenter.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 165, 0277 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Ingeniør

Nøkkelord

romtransport, space, rakett, satellitt

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jon Harr
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
906 41 665
Følg firma
385 følger dette firmaet

Drammensveien 165, 0277 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 232075079
Sist endret 16. sep. 2021 00:30

Rapporter annonse