Gjøvik kommune søker utviklingsorientert kommunedirektør

Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Stillingstittel
Kommunedirektør
Frist
11.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med - Skagerak Consulting AS
Gjøvik er en moderne kommune hvor kunnskap, industri og kultur går hånd i hånd. Som sentrum for et av Norges sterkeste teknologiske miljøer og med tunge utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen Innlandet, er vi blitt et kompetansemessig tyngdepunkt mellom Oslo og Trondheim.
Kommunen vår består ikke bare av Gjøvik, en moderne småby med et næringsliv i vekst, men også av et omland som gjør oss til én av Norges største kommuner innen jord- og skogbruk. Gjøvik har et mangfold av arbeidsplasser, et differensiert tjenestetilbud og er en god kommune å bo i med et bredt tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.

Som alle andre kommuner står vi foran store endringer i årene framover. Vi ser derfor etter en:

Utviklingsorientert kommunedirektør

Med utviklingsorientert, mener vi ikke bare at du evner å legge til rette for samfunns- og næringsutvikling. Du må i minst like stor grad bidra til at vi også i framtiden kan tilby gode tjenester til våre innbyggere - innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Dette betyr at du må være en tydelig toppleder og en god lagspiller. Du må også ha evne til å se nye muligheter, bygge gode team, ha kontroll på kostnadene, tenke langsiktig og være lyttende til dine medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vi har mange utfordringer å ta tak i, men vi har enda flere muligheter. Med deg på laget vil du få 2600 dyktige medarbeidere og engasjerte og kunnskapsrike politikere og en rekke gode samarbeidspartnere innen næringsliv og akademia. Du vil holde til i et flott, moderne rådhus som er spesielt utviklet til å få til gode samhandlingsprosesser og kompetanseutveksling. Forholdene burde derfor ligge godt til rette for at vi sammen skal bygge framtidens Gjøvik.

Sentrale oppgaver

 • Strategisk ledelse og utvikling av organisasjonen med mål om å levere gode, effektive tjenester innenfor kommunens oppgaver
 • Skape gode samhandlingsarenaer internt og eksternt
 • Gjennom intern og ekstern kommunikasjon sikre kommunen drive aktiv omdømmebygging
 • Sammen med ledergruppen etablere gode, langsiktige planer - og legge til rette for at målene nås.
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling 
 • Ha dialog med innbyggerne for å sikre samskaping og behovsdrevet utvikling 
 • Sikre gode prosesser og et godt samarbeidsklima mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og belyst og  gjennomført
 • Sørge for at det det er gode og effektive prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Gjerne toppledererfaring fra en større, kompleks organisasjon i offentlig eller privat sektor
 • En fordel med erfaring fra kommunal eller annen offentlig virksomhet
 • Erfaring med å lede utviklings- og endringsprosesser
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner
 • Du bør ha god kjennskap til offentlig sektor og forståelse for politiske prosesser
 • Kunnskap om arbeidsmiljølov og erfaring fra samarbeid med tillitsvalgtapparat og/eller vernetjeneste

Lederstil/personlige egenskaper

 • Være en tydelig, involverende og samlende leder - en teambygger
 • Trygg og tillitvekkende framtoning 
 • Åpen, motiverende og med evne til å skape engasjement
 • Ha oversikt over helheten, være strukturert , men også være nysgjerrig på det som skjer ute i organisasjonen
 • Ha et langsiktig og strategisk perspektiv, men samtidig kunne å gå ned i detaljene når det er nødvendig
 • Løsnings- og resultatorientert, handlekraftig og ha evne og styrke til å gjennomføre nødvendige endringer
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.
 
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt fungerende ordfører Anne Bjertnæs, 413 03 777 eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, 951 75 241. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp, 11. oktober.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.


-------------------------------------------------------------------------
I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.
Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
Bransje
Økonomi og regnskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Kontor og administrasjon

Nøkkelord

Rådmann, Toppleder, Kommunedirektør, Ledelse

Video

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Bjertnæs
Stillingstittel
Fungerende ordfører
Telefon
413 03 777
Kontaktperson
May-Britt Nordli
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
913 04 874
Følg firma
1340 følger dette firmaet

Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 232025992
Sist endret 15. sep. 2021 16:21

Rapporter annonse