Vil du være med på å skape læring for fremtiden og gode ungdomsminner? Vi søker dyktig miljøterapeut og ny kollega

Arbeidsgiver
Drammen kommune
Stillingstittel
Miljøterapeut i skole
Frist
06.10.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med DRAMMEN KOMMUNE

Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulere ??den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle. 

Veiavangen ungdomsskole ligger i Mjøndalen i Drammen kommune. Skolen har 390 elever, 50 ansatte og er en fem-parallell skole. Skolen er teambasert med en avdelingsleder på hvert trinn. Vår skole preges av god trivsel blant elevene og det er derfor viktig at du har et stort fokus på å etablere gode relasjoner til alle elevene våre. Vi har et stort fokus på å sette eleven i sentrum. Vi bygger ferdigheter for fremtiden, er opptatt av å være i forkant, og det forebyggende arbeidet.Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Veiavangen er en av Norges første ungdomsskoler og har lang erfaring med å jobbe med ungdomsskoleelever. Skolen har vært en MOT-skole i mange år, noe vi er svært stolte av.

Skolen har etter søknad fått eksterne midler for å styrke vår oppfølging av elevgruppen vår. Dette er ressurser som skal bidra inn i det forebyggende arbeidet, og redusere utfordringer som kan ha oppstått som følge av Covid-19.  Det gir oss mulighet til å ansette en miljøterapeut som vil samarbeide tett med skolens sosialrådgiver, helsesykepleier, kontaktlærere og skolens ledelse. Formålet med stillingen og tilskuddet er å midlertidig styrke og øke lavterskel tilbud. Oppgavene er varierte og sammensatte, og er i knyttet til å bygge gode klassemiljøer sammen med lærerne og oppfølging av enkeltelever og grupper. Oppfølgingen kan være i forhold til personlige, emosjonelle og sosiale utfordringer. Vi tenker at en ny miljøterapeut sammen med andre ansatte vil bidra å utvikle elevenes selvtillit, selvfølelse og evne til å hjelpe seg selv.
 
Skolens visjon er: "Veiavangen ungdomsskole skaper muligheter for framtida og minner for livet."
 
Les mer om skolen vår på kommunenes nettside her: Veiavangen ungdomsskole

Tiltredelse 01.11.21, eller snarest.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.

Arbeidsoppgaver

 • Sosialpedagogisk forebyggende arbeid, samt akutte og løpende saker i hverdagen
 • Bidra inn i skolens arbeid med å sikre et trygt og godt læringsmiljø
 • Samarbeide med skolens personale, foresatte og eksterne samarbeidspartnere, og ulike instanser
 • Samtaler og oppfølging av enkeltelever, grupper og klasser
 • Bidra i samarbeidet med, støtte og veilede skolens ansatte ved behov
 • Delta og aktivt bidra i lærende fellesskap og lærerteam
 • Skape gode sosiale arenaer for ungdommene alle våre

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innenfor det sosialpedagogiske feltet, som barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant høyskoleutdanning vil bli vurdert
 • Erfaring med rådgivning og veiledning av barn og unge, og deres familier
 • Kunne kartlegge elevers behov og vurdere alternativer for oppfølging
 • Kjennskap til lov og regelverk med relevans til området
 • Kjennskap til ulike eksterne hjelpeinstanser og kunne samarbeide med disse
 • Kompetanse i varierte arbeidsmetoder og tilnærminger
 • God kjennskap til barne- og ungdomskultur og bevissthet rundt sosiale og kulturelle forskjeller
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Ha et positivt menneskesyn 
 • Være glad i å jobbe med barn og unge  
 • Evne til å se den enkelte ungdommen, og tenke helhetlig rundt barns og unges oppvekstmiljø
 • God relasjonbygger
 • Ha tydelige og høye forventninger til alle ungdommene
 • Kommunisere godt med ungdommer, foresatte og kolleger
 • Evne til å ta initiativ, være fleksibel og samarbeide i lærende fellesskap.
 • Lojal og ansvarsfull
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide løsningorientert i et travelt miljø og samtidig ha godt humør
 • Være utviklingsorientert og ha et ønske om å utvikle skolen og deg selv

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter til å vokse og utvikle seg i profesjonelle læringsfellesskap
 • En MOT-skole med visjon om å skape robust ungdom som inkluderer alle
 • Spennende skolehverdag med flott ungdom og et rolig elevmiljø
 • En skoleeier som prioriterer kompetanseutvikling, tverrfaglig laginnsats og et utvidet samfunnsansvar
 • Et kompetansesenter som støtter ansatte og ledere i deres læringsoppdrag
 • Ønsket tiltredelse 01.11.21, eller snarest
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 

Sektor
Offentlig
Sted
Løkkeveien 2, 3050 Mjøndalen
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Sosiallærer,
Omsorg og sosialt arbeid

Nøkkelord

Ungdomsskole, Miljøterapeut, Skolemiljø, Læringsmiljø, Sosialfaglig

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lund, Torill Risdal
Stillingstittel
Rektor
Telefon
911 68 617
Følg firma
1259 følger dette firmaet

Løkkeveien 2, 3050 Mjøndalen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 232004198
Sist endret 15. sep. 2021 12:37

Rapporter annonse