Utløpt

Politiadvokat 2 og instruktør obligatorisk årlig opplæring ved Felles enhet for påtale

Arbeidsgiver
Øst politidistrikt
Stillingstittel
Politiadvokat 2 og instruktør ved allmennseksjonen ved Felles enhet for påtale
Frist
27.09.2021
Ansettelsesform
Fast

Det er ledig fast stilling som politiadvokat 2 og instruktør/møteleder for obligatorisk årlig opplæring tilknyttet allmennseksjonen ved Felles enhet for påtale. Som instruktør/møteleder er du ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av obligatorisk årlig opplæring ( OÅO) ved seksjonen. I tillegg til å være instruktør tillegges stillingen også etterforskningsledelse og påtaleavgjørelser av saker tilhørende seksjonen.

Stillingen er for tiden stedsplassert på Lillestrøm. 

Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet. 

Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. 

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, følge opp og evaluerer strukturert og systematisk opplæring og fagutvikling innen etterforskning i politidistriktet i samarbeid med fag- og opplæringsansvarlig, hovedinstruktør og øvrige instruktører fra etterforskning og påtale  
 • Bidra til å øke kvaliteten og heve kompetansen og ferdighetene innen etterforskningsledelse 
 • Håndtering av straffesaksportefølje, herunder etterforskningsledelse og påtaleavgjørelser
 • Aktorering av straffesaker for tingrett og lagmannsrett
 • Selvstendig saks- og trekkansvar. Kan i tillegg bli tildelt saker av større og / eller komplisert art og /eller saker av stor offentlig interesse
 • Ansvar for at arbeidsoppgavene blir gjennomført med god kvalitet og fremdrift
 • Forvaltningsmessig gjøremål knyttet til straffesaksbehandling
 • Jourtjeneste kan bli pålagt

Kvalifikasjoner

 • Cand. jur / Master i rettsvitenskap
 • Utvidet påtalekompetanse
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, hvor av tre år skal være fra stilling med påtalekompetanse. Kravet til tre års påtaleerfaring kan i særlige tilfeller delvis erstattes av praksis som dommerfullmektig, advokatpraksis med særlig relevans for stillingens fagfelt og / eller prosedyre og / eller annen særlig relevant praksis innen stillingens fagfelt.
 • Relevant pedagogisk kompetanse tilsvarende minimum 5 studiepoeng. Personer som ikke har slik utdanning må forplikte seg til å gjennomføre utdannelsen veiledningspedagogikk modul 1 så snart praktisk mulig
 • Gode juridiske ferdigheter
 • Erfaring med porteføljeforvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper: 

 • Du liker å arbeide strukturert og har gode analytiske evner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Du fremstår med selvstendighet og har stort fokus på resultater og kvalitet
 • Du er flink til å samarbeide, tenke helhetlig og har gode kommunikative evner

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiadvokat 2 (SKO 1543) fra kr 689.600,-. til kr 776.900,- brutto per år. Ved særskilt kompetanse kan høyere lønn vurderes
 • Stillingen er i dag omfattet av arbeidstidsbestemmelsene (ATB) for påtalejurister og kompenseres for tiden med kr 3.009,- pr måned
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser  jf. statens personalhåndbok


Om arbeidsgiveren

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski.


Særtrekk ved politidistriktet er at vi har tre av landets største grenseovergangssteder; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.


Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.


Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.


Sektor
Offentlig
Sted
Jonas Lies gate, 2000 Lillestrøm
Bransje
Juridiske tjenester,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Jurist / Politiadvokat,
Politi

Nøkkelord

Politi, juridisk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hilde Bøch Høyer
Stillingstittel
Avsnittsleder
Telefon
64 99 56 64
Følg firma
74 følger dette firmaet

Jonas Lies gate, 2000 Lillestrøm

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231984667
Sist endret 15. sep. 2021 09:28

Rapporter annonse