Vi søker en dyktig psykolog/psykologspesialist - Er det deg?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Psykolog/psykologspesialist
Frist
10.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Vi har ledig en fast 100 % stilling i et nasjonalt spisskompetansemiljø, som jobber med endringsarbeid i barneverninstitusjoner.

Spisskompetansemiljøet Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner, er underlagt Kvæfjord ungdomssenter og har et nasjonalt ansvar for fagutvikling og kvalitetssikring av faglig praksis på omsorgsinstitusjoner. Det er 8 ansatte i teamet.

Stillingen vil fortrinnsvis være lokalisert i Harstad, men det kan åpnes for alternativt kontorsted for særlig godt kvalifiserte søkere.


Du vil få:
 • jobbe aktivt med Spisskompetansemiljøets fagutviklingsarbeid
 • være med å utvikle praksisnær kunnskap gjennom samarbeid med andre nasjonale fag- og forskningsmiljø
 • utvikle faglige veiledere, retningslinjer og rutiner
 • arbeide etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM). OEM er en fagmodell som bygger på Dialektisk atferdsterapi (DBT)
 • følge opp og evaluere praksisutvikling, delta på opplæring, implementering og forvaltning av fagmodell
 • særlig ansvar for utprøving av fagmodell i barneverninstitusjoner
 • andre utadrettede oppgaver og synliggjøring av tilbudet
 • noe reisevirksomhet 

Dine kvalifikasjoner:
 • profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog / psykolog med godkjent spesialitet
 • kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på; systemteori, kognitiv atferdsterapi og dialetktisk atferdsterapi
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne 
 • gode IKT ferdigheter
 • ønskelig med erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • ønskelig at du har institusjonserfaring fra barnevern

Dine personlige egenskaper:
 • du er komfortabel med å presentere og undervise
 • har interesse for og erfaring med barn og unges utvikling
 • liker å jobbe selvstendig og i team med andre
 • komfortabel med varierende arbeidsoppgaver, periodevis hektiske arbeidsdager og korte tidsfrister

 


Vi tilbyr:
 • Stillingen  er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 534 400 - 637 900 pr. år (ltr. 59-69) eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 626 100 - 825 900 pr.år (ltr. 68-80). Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Vi kan også tilby:

 • mulighet til å trene en time pr. uke i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer
 • varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • gode muligheter for kurs- og kompetansehevingsprogrammer
 • du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv

Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til Kvæfjord Ungdomssenter, avdeling Spisskompetansemiljø Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Prøvetid 6 måneder i henhold til lov om statens ansatte §15.
 • Det må oppgis referanser av overordnet og nyere dato.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Kristin A. Karlsen

Tlf: 466 15 296

E-post: kristin.annie.karlsen@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag (billighetserstatning), tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord har sin administrasjon i Alta. Regionen dekker Nordland, Troms og Finnmark, og har omlag 700 ansatte.

Målgruppen for spisskompetansemiljøet er institusjoner som gir et tilbud til barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i bvl. §§ 4-12 og 4-4, sjette ledd.

Spisskompetansemiljøet skal etablere systemer for sikring av fagutvikling i tiltakene og hos ledere og ansatte på organisasjonsnivå. Spisskompetansemiljøet skal videre ha ansvar for å utvikle og vedlikeholde tiltak for å bedre kvaliteten i de tiltakene som tilbys barna. Dette inkluderer kvalitetssikring av forløpet fra inntak til overgang til annet bosted.

Sektor
Offentlig
Sted
Håkonsgate 4, 9404 Harstad
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
146 følger dette firmaet

Håkonsgate 4, 9404 Harstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231919878
Sist endret 14. sep. 2021 15:22

Rapporter annonse