Utløpt

Vil du jobbe med nasjonalt og lokalt utslippsregnskap?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
28.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Har du kunnskap og interesse for klima og sammenhengene mellom menneskelig aktivitet og klimagassutslipp? Er du også av den grundige typen som liker å sette deg inn i detaljene og samtidig klarer å se de store sammenhengene, kan det være deg vi ser etter. Våre medarbeidere leverer resultater, setter arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt innad og utad.
 

Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser ligger i klimaavdelingen, og har ansvar for Miljødirektoratets arbeid med utslippsregnskapet og framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning. Vi rapporterer Norges utslipp til FN og EU, og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene. Seksjonen drifter og videreutvikler klimagassregnskap for norske kommuner, og deltar i avdelingens arbeid knyttet til tiltak og virkemidler på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Seksjonen har også ansvar for ledelse og drift av sekretariatet til Teknisk beregningsutvalg for klima.

Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.


Stillingens hovedansvarsområder
 • bidra i drift, videreutvikling og formidling av klimagassregnskap for kommuner og det nasjonale utslippsregnskapet

 • bidra til videreutvikling av seksjonens håndtering av data

 • samarbeide med sektormyndigheter og dataleverandører

 • lede utviklingsprosjekter på nasjonalt og lokalt utslippsregnskap, avhengig av erfaring

 • bidra inn i seksjonens og avdelingens øvrige arbeid, for eksempel knyttet til analyser og utredninger


Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har høyere, relevant utdanning på minimum mastergradsnivå, gjerne med energi i fagkretsen. Hvis du er helt i innspurten på graden din kan du også søke, men du må ha oppnådd graden før ansettelse.

 • du har kunnskap om klimagassutslipp og klimapolitikk

 • du har gjerne gjennomført utslippsberegninger, for eksempel for en industribedrift eller en kommune 

 • du er god på tall og beregninger

 • du må ha interesse for, og gjerne erfaring med å effektivisere dataflyt og bidra til gode løsninger for databehandling

 • hvis du har jobbet med programmering, GIS eller database er det en fordel

 • du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Egenskaper

 • du er nøyaktig og legger stor vekt på å levere arbeid av høy kvalitet

 • du har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging, og har god rolleforståelse

 • du liker å ha flere baller i luften på en gang, og kan bidra inn i forskjellige typer oppgaver

 • du kan arbeide selvstendig og ta ansvar for egne leveranser


Vi tilbyr
 • fast stilling med lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 483 700 - 677 600 (lønnstrinn 53-72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse


Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Nina Holmengen, telefon 48 17 68 77. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Helle Myrthel Kvalvik på telefon 40 55 13 11.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 55-2021 KUT

Søknadsfrist: 28.09.2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Analyse,
Rådgivning,
Annet
Følg firma
1410 følger dette firmaet

Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231918920
Sist endret 14. sep. 2021 15:40

Rapporter annonse