Utløpt

Avdelingsleder

Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Stillingstittel
Avdelingsleder
Frist
26.09.2021
Ansettelsesform
Fast

Ved Rosenborg skole er det  fra 1. januar 2022  ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.

Rosenborg skole er en ungdomsskole med 516 elever og ca. 70 ansatte. Vi får elever fra fem barneskoler, som medfører et stort mangfold i elevgruppa. Skolen er organisert i tre trinn med tre klasser på hvert trinn. Hver klasse består av 50 - 60 elever, tre kontaktlærere og et antall faglærere, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Disse utgjør arbeidslaget rundt klassene. Skolen har en mottaksklasse for flerspråklige elever, på tvers av trinn, med et eget arbeidslag.

Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har fokus på ledelse av elevers læring. Vektlegging av inkludering og utvikling av en positiv skolekultur preget av gode lærer/elevrelasjoner er en vesentlig del av dette arbeidet. Hovedfokus i skolens utviklingsarbeid er Fagfornyelsen med fordypning både i overordna del og i de nye fagplanene. Læringsarbeidet skal foregå i inkluderende fellesskap med rom for mangfold. Overordna del av læreplanverket, hvor det presiseres at de tre tverrfaglige hovedemnene skal prege læringsarbeidet, er i ferd med å bli en naturlig inngang på det faglige årshjulet for skolen. 

Vi er en skole i utvikling og endrer vårt læringssyn og vår praksis i tråd med kommunale og nasjonale føringer. I tillegg er vi særlig opptatt av elevsyn og det hele mennesket noe som kommer til syne gjennom engasjementet i blant annet MOT og DEMBRA. Trygghet, engasjement og mestring er skolens visjon og dette preger skolen.  Kulturuttrykket er viktig for skolen og vises blant annet gjennom egenprodusert musikkforestilling på 9. trinn, årlig kulturdag, trippelballturnering og håndballcup.

Skolens lederteam består av rektor og tre avdelingsledere. Stillingen som avdelingsleder er for tiden delt inn i 70 prosent ledelse og 30 prosent undervisning. Ledelse av ett av skolens tre trinn inngår som en vesentlig del av arbeidsoppgavene. 

Rosenborg skole skal utvikle seg og trenger en avdelingsleder som kan bidra til denne fornyelsen. Vi er en stor skole som gjør det nødvendig med et tett samarbeid i lederteam for å få en enhetlig skoleutvikling. Lederteamets totale sammensetning vil derfor vektlegges i utvelgelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Trinnledelse på ett trinn 
 • Systematisk oppfølging av kvalitet i undervisningen  
 • Ivareta gode prosesser i utviklings- og strategiarbeidet
 • Sikre et godt og trygt læringsmiljø for alle elever
 • Sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, personaloppfølging for medarbeidere på trinnet
 • Delansvar for økonomien på enheten
 • Arbeidsoppgavene blir fordelt etter kompetanse og interesse i lederteamet.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra og innsikt i lærerprofesjonen og kvalitetsarbeid i skolen er et krav
 • Godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen er et krav
 • Erfaring med eller videreutdanning i skoleledelse eller tilsvarende er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med flerspråklige elever er ønskelig
 • Erfaring fra minst ett av skolens satsningsområder er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vilje, evne og kraft til å drive utviklingsarbeid på skolen er en forutsetning 
 • Du har et positivt elevsyn og setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • Du er varm og anerkjennende i møte med elever, foresatte og kollegaer
 • Du kan kommunisere på en anerkjennende måte og få folk rundt deg til å trives og arbeide godt
 • Du kan håndtere utfordrende situasjoner i en hektisk hverdag
 • Du er positiv og samarbeidsvillig
 • Du er systematisk og effektiv

Vi tilbyr

 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø, med en god delingskultur 
 • En aktiv velferdsgruppe og mulighet for deltakelse i flere ulike aktiviteter i bedriftsidrettslaget
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Om arbeidsgiveren

Åpen – kompetent – modigTrondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Sektor
Offentlig
Sted
Stadsing Dahls gate 1, 7015 Trondheim
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Undervisning og pedagogikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Siv Mari Forsmark
Stillingstittel
Rektor
Telefon
480 74 514
Følg firma
978 følger dette firmaet

Stadsing Dahls gate 1, 7015 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231917079
Sist endret 14. sep. 2021 14:55

Rapporter annonse