Vi søker etter leger i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin (spesialistkandidat) - midlertidig engasjement

Arbeidsgiver
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stillingstittel
Leger i spesialisering
Frist
28.09.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Om gruppen

Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi kartlegger sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helseforhold hos enkeltpersoner, i virksomheter og bransjer, samt i befolkningen. I tillegg til poliklinisk utredning, informasjon, veiledning og undervisning, er gruppen engasjert i epidemiologisk forskning innenfor arbeidsmiljøområdet. Den utlyste stillingen er plassert i Enhet for poliklinikk under Gruppe for arbeidsmedisin og epidemiologi. 

 


Om stillingen

Vi søker etter én til to leger med interesse for arbeidsmedisin. Primært vil LIS-kandidatene utrede pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom. 

Det er ønskelig at våre LIS-leger deltar i økende grad i øvrig aktivitet etter hvert som de får erfaring med arbeidsmedisinsk pasientutredning, slik at de aktuelle læringsmål for institusjonsutdanningen for lege i spesialisering dekkes. 

Tjenesten vil dekke den obligatoriske institusjonsdelen av spesialistutdannelsen i arbeidsmedisin, enten du utdannes etter ny eller gammel ordning.  

Som LIS-lege hos oss vil du få veiledning, oppfølging og mulighet for skolering i form av kurs etc. 


Arbeidsoppgaver
 • Delta aktivt i avdelingens polikliniske arbeid 
 • Utrede pasienter som er henvist med mistanke om yrkesrelatert sykdom 
 • Vurdere pasienter som er henvist (særlig fra NAV) med henblikk på utarbeidelse av spesialisterklæring 
 • Følge utdannelsesprogrammet for LIS i arbeidsmedisin, delta på kurs og delta aktivt i undervisningsopplegget som er felles med seksjon for miljø- og arbeidsmedisinsk ved OUS, Ullevål sykehus. 

Vi søker deg med
 • Legeutdanning og godkjent turnus/LIS-1 
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Erfaring fra BHT/arbeidsmedisinsk stilling, prosjektarbeid og eventuelt forskerlinje ved medisinerutdanningen er en fordel  
 • Doktorgradskompetanse, erfaring fra vitenskapelig arbeid, epidemiologisk forståelse, samt fordypning innen arbeidsmiljø- og -helsefeltet vil betraktes som positivt 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk er en forutsetning, og gruppens arbeidsspråk er norsk.  

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg med:

 • Gode samarbeidsevner  
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.  

Personlig egnethet blir vektlagt.


Hos oss får du

Du kan forvente å bli del av et arbeidsmiljø preget av kompetente og dyktige medarbeidere som sammen løfter denne delen av STAMIs aktivitet til beste for norsk arbeidsliv.   

Stillingen(e) er midlertidig(e) for ett år, med mulighet for forlengelse. 

Lege i spesialisering (spesialistkandidat) lønnes etter stillingskode 1476 fra ?kr?507.600,- til kr 574.700,- ,? avhengig av kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fremforhandlet rekrutteringstillegg for leger kommer i tillegg til grunnlønn.

Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.? 

Tiltredelse: etter avtale, fortrinnsvis januar eller februar 2022. 


Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge.


Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Avdelingsdirektør Karl-Christian Nordby, tlf. 23 19 53 78, e-post:?karl.c.nordby@stami.no? 
 • Avdelingsoverlege Merete Drevvatne Bugge, tlf. 23 19 53 83, e-post: merete.bugge@stami.no 

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no


Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ved STAMI legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Om arbeidsgiveren

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet og forskningsinstituttet på arbeidsmiljø- og helseområdet?i Norge. STAMI er en underliggende etat av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), og har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom gode arbeidsmiljøer. 

STAMI skal bidra til dette?gjennom den nasjonale rollen?som?kunnskapsleverandør, og vår virksomhet omfatter forskning og utredning,?arbeidsmiljøovervåking, undervisning, rådgivning og kommunikasjon.? 

STAMI er i positiv utvikling og vi tilbyr en spennende arbeidsplass med snart 140 ansatte, hvorav?ca. halvparten har doktorgrad. Vår kunnskapsproduksjon?omtales jevnlig i media,?vises til av beslutningstagere?og?vi?får plass på viktige samfunnsarenaer. STAMI ligger sentralt til i grønne?omgivelser ved Majorstuen?i Oslo.? 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Gydas vei 8, 0363 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Lege,
Lege / LIS

Annonseinformasjon

FINN-kode 231913714
Sist endret 16. sep. 2021 08:25

Rapporter annonse