Utløpt

Spennende stilling i Forsvarsdepartementet

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Stillingstittel
Underdirektør
Frist
22.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.


Underdirektør i Forsvarsdepartementet

Det er ledig en fast stilling som underdirektør/nestleder ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, i den nyopprettede Seksjon for innovasjon og optimalisering. Seksjonen har følgende hovedoppgaver:

  • Utvikling og oppfølging av relevante sektorovergripende politiske målsettinger og regjeringens øvrige strategier av betydning for virksomheten i sektoren.
  • Frembringe kunnskapsbaserte analyser, utredninger og anbefalinger inn i plan- og utviklingsarbeidet innen tema som:
  • Digitalisering, utnytting av kunstig intelligens og stordata, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og andre fremvoksende teknologier som har implikasjoner for forsvarssektorens utvikling, behov for innovasjon/prosessforbedringer, rammebetingelser for modernisering og effektivisering i plan- og utviklingsarbeid,styrkeproduksjon, operativ søyle, logistikk- og støttefunksjoner.
  • Vurdere effekten av tidligere analyser og utredninger om ressursoptimalisering i sektoren
  • Vurdere rammebetingelser for effektivt samarbeidsformer mellom interne og eksterne aktører.

Som nestleder for seksjonen vil den som tilsettes være seksjonsleders stedfortreder. Den som tilsettes må være forberedt på å bidra innenfor hele seksjonens portefølje, samt initiere, lede og gjennomføre prosesser, internt i FD så vel som eksternt knyttet til forsvarssektoren. Faglig veiledning, vurdering og kvalitetssikring av seksjonens oppgaver er også tillagt stillingen.  Nesteleder har ikke personalansvar.

Det vil bli lagt vekt på at den som tilsettes forstår og motiveres av samfunnsoppdraget.

Seksjonen etableres fra 31.8.2021. Den som tilsettes  vil dermed få god anledning til å være med å påvirke prioriteringer og innretning av arbeidet.

 


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjoner:

-        Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende.

-        God kjennskap til seksjonens fagområder

-        God forståelse for departementets rolle som regjeringskontor           og samspillet mellom politikk og embetsverk.

-        Meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

-  God kjennskap til endringsarbeid, gjerne med teknologi som          endringsdriver, gevinstrealisering, arbeid med innovasjon, bærekraft, utnyttelse av teknologiske løsninger i  virksomheter og  ressursoptimalisering.

- Erfaring fra større utredningsarbeid, utvikling og gjennomføring av politikk.

-  Ledererfaring.

  

Egenskaper

-   Ansvarsbevissthet, høy personlig integritet,       gjennomføringskraft, strukturert, fleksibel, pålitelig og evne til å   skape og gi tillit.

-   Evnen til å skape resultater både alene og som del av et      fellesskap bestående av ulik kompetanse.

 


Vi tilbyr
  • Tilsetting som underdirektør med lønn kr744 600- 864 100.
  • Arbeidssted sentralt på Akershus festning.
  • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer.
  • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
  • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg.

 


 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  Hemmelig/NATO SECRET.

Spørsmål til stillingen kan rettes til oberst Jan Frederik Geiner, tlf 928 09 943.

Søknad merket FD nr. 21/30 og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden innen 22. september 2021.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

 


Om arbeidsgiveren

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvaret for utvikling av et retningsgivende forsvarspolitisk grunnlag. Dette innebærer langsiktig og helhetlig politikkutvikling og planlegging for forsvarssektoren, herunder ledelse av arbeidet med fagmilitært råd, utarbeidelse av analyser for valg og prioritering av fremtidige kapabiliteter, og tverrprioriteringer av ressursinnsats, og ledelse av arbeidet med forsvarssektorens langtidsplaner som regjeringen forelegger Stortinget for beslutning. 

Gjennom etatsstyring av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utvikling av FoU-strategier og porteføljestyring av FoU-prosjekter analyseres viktige utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren. Avdelingen koordinerer og legger til rette for bilateralt og flernasjonalt forsknings-, utviklings- og kapabilitetssamarbeid. Avdelingen ivaretar videre sammenhengen mellom nasjonal og internasjonal forsvarsplanlegging, herunder sentrale deler av fosvarsplanleggingsprosessen mot NATO.

Sektor
Offentlig
Sted
Myntgata 2, 0032 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse
Følg firma
804 følger dette firmaet

Myntgata 2, 0032 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231883625
Sist endret 14. sep. 2021 09:53

Rapporter annonse