Utløpt

Vil du jobbe med utfordrende oppgaver innen landbrukserstatninger og statlige erstatninger etter avvikling av pelsdyrhold?

Arbeidsgiver
Landbruksdirektoratet
Stillingstittel
Jurist (førstekonsulent/rådgiver)- 2-årig engasjement
Frist
03.10.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Om arbeidsområdet

Knyttet til den nasjonale avviklingen av pelsdyrhold har Landbruksdirektoratet ansvar for kompensasjons- og erstatningsordningene. I den forbindelse har vi ledig et 2-årig engasjement for en jurist. Lov om forbud mot hold av pelsdyr bestemmer at pelsdyroppdrett skal avvikles innen 1. februar 2025, og dette engasjementet er knyttet til avviklingen. Avhengig av sakstilførsel vil det være aktuelt å arbeide med generelle erstatningsrettslige problemstillinger i perioden.

Landbruksdirektoratet etablerte seg på Steinkjer i 2019. I forbindelse med etableringen har vi fokus på opplæring og kompetanseoverføring, og du vil også være en viktig ressurs i oppbyggingen av fagfeltet på Steinkjer. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke da Landbruksdirektoratet tilbyr god veiledning og opplæring både i starten av og i den videre utvikling av arbeidsforholdet. Det er også anledning til å avtale inntil 2 dager hjemmekontor i uka.


Om seksjonen

Andre sentrale oppgaver for seksjonen er å forvalte den statlige naturskadeerstatningen, erstatningsordningene i landbruket, tilskudd til genressurstiltak og til utvikling av plantemateriale samt utrednings- og utviklingsarbeid på fagfeltene.  Seksjonen er delt inn i to team. Ett team har ansvar for erstatningsordninger i landbruket, tilskudd til genressurstiltak, tilskudd til utvikling av plantemateriale med mer. Det andre teamet har ansvar for statens naturskadeerstatning.


Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning og saksbehandling i saker om erstatning etter avvikling av pelsdyrhold
 • Rådgivning og saksbehandling i erstatningssaker etter offentlige pålegg i husdyrproduksjon
 • Innsynsbegjæringer
 • Noe utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Statistikk, prognoser, rapportering og informasjonsarbeid
 • Besvare henvendelser på e-post og telefon
 • Andre relevante oppgaver innenfor seksjonens samlede arbeidsområde, eksempelvis andre landbrukserstatninger og forvaltning av genetiske ressurser, må påregnes.

Kvalifikasjonskrav
 • Fullført master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling og utredning vil være en fordel.

Personlige egenskaper
 • Du er strukturert med god evne til problemløsning
 • Du er selvstendig, men trives også med teambasert arbeid og oppgaveløsning
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er fleksibel og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.


Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Kai Terje Dretvik på telefonnummer 911 81 486.


Vi tilbyr
 • Et 2-årig engasjement som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 468 300,- til kr. 524 900,- (ltr. 51-58) eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 483 700,- til kr 594 300,- (ltr. 53-65). For særskilt kvalifiserte søkere kan stilling som seniorrådgiver med tilhørende lønnsspenn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Sentral beliggenhet i nye kontorlokaler i Steinkjer
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av utgifter til trening
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Mulighet til å inngå avtale om inntil 2 dagers hjemmekontor i uka
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån

Generelle opplysninger
 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.

Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

 


Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

 

 

Sektor
Offentlig
Sted
InnoCamp, Skolegata 22, 7713 Steinkjer
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Rådgivning,
Saksbehandler

Nøkkelord

Juss, Jurist, Rettsvitenskap, Erstatning, Pelsdyr

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kai Terje Dretvik
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
911 81 486
Følg firma
290 følger dette firmaet

InnoCamp, Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231883205
Sist endret 1. okt. 2021 12:02

Rapporter annonse