Har du lyst til å arbeide med styring av Forsvaret?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Oppfølging og styring, seniorrådgiver
Frist
05.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for å lede og styre Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, samt at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar; eksempelvis innen investeringer, IKT og modernisering & effektivisering.

Stillingen inngår i oppfølgings- og analyseseksjonen i Planavdelingen (J-5) som koordinerer arbeidet med mål-, resultat- og risikostyring og internkontroll. I denne stillingen vil du følge opp revisjons- og tilsynsrapporter. Arbeidet innebærer også å utarbeide produkter i henhold til plan, pålegg og oppdukkende behov i tillegg til å koordinere og saksbehandle innen tildelt ansvarsområde.

Avdelingen jobber tett med Forsvarsdepartementet, de øvrige etatene i forsvarssektoren og driftsenhetene i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i arbeidet med mål-, resultat-, risikostyring og internkontroll
 • Være kontaktperson for Riksrevisjonen, eksternrevisjoner, internrevisjon og tilsynsmyndigheter
 • Følge opp Forsvarets hendelsesregister og revisjons- og tilsynsrapporter
 • Koordinere og bidra i saksbehandling innen tildelt ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevante fagfelt, fortrinnsvis innen samfunnsfaglig studieretning eller økonomi og administrasjon
 • Tre års relevant arbeidserfaring
 • Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunne norsk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET 

I vurdering av søkere tas det hensyn til samlet teamkompetanse både innenfor og på tvers av seksjonene.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen relevant fagfelt fortrinnsvis innenfor samfunnsfaglig studieretning eller økonomi og administrasjon / virksomhetsstyring
 • Diplomert internrevisor (Dipl.IR IIA)
 • Erfaring fra kvalitetsledelse 
 • Erfaring fra offentlig virksomhet
 • Erfaring med bruk av SAP 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evne til å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer, og som har anlegg for å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger. Du er i stand til å forbedre og videreutvikle allerede eksisterende systemer/løsninger. Du er dessuten flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre. Du har i tillegg gode analytiske evner og helhetsforståelse. Du jobber strukturert og systematisk. Videre er du ansvarsbevisst, har høy integritet og (har) stor arbeidskapasitet.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, ltr 70 – 77 pt. kr 650 300 – 752 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarsstaben (FST) bistår du forsvarssjefen med å planlegge, styre og følge opp hele virksomheten til Forsvaret – alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. FST har ca 230 ansatte fordelt på avdelinger innenfor investering, plan, operasjoner, økonomi, IKT, HR og et moderniserings- og effektiviseringsprogram.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Glacisgata 1, 0015 Oslo
Bransje
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Analyse,
Planlegger,
Saksbehandler

Nøkkelord

Forsvaret, analyse, resultat, risiko, internkontroll

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kirsten Charlotte Hovde Hernes
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
404 16 893
Følg firma
8216 følger dette firmaet

Glacisgata 1, 0015 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231880533
Sist endret 14. sep. 2021 09:21

Rapporter annonse