Rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Arbeidsgiver
Helsedirektoratet
Stillingstittel
Seniorrådgiver - jurist
Frist
08.10.2021
Ansettelsesform
Fast

Vi søker dyktig jurist med arbeidssted i Trondheim

Avdeling helseregistre har ansvaret for å forvalte og videreutvikle Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. NPR og KPR inneholder opplysninger om pasienter og brukere som venter på eller har fått helse- og omsorgstjeneste, og registrene er sentrale kilder til styringsdata for helse- og omsorgshelsetjenesten. Opplysninger fra registrene benyttes også til forskning, og til å etablere og kvalitetssikre medisinske kvalitetsregistre. Stadig flere benytter data fra disse registrene, og ofte sammen med data fra andre kilder. Etterspørselen etter opplysninger fra registrene er betydelig, og som jurist hos oss vil du være en nøkkelressurs i vårt arbeid med for å møte denne etterspørselen.

De viktigste arbeidsoppgavene dine vil være juridiske vurderinger knyttet til behandling av opplysninger fra registrene, herunder behandling av søknader om tilgang til helseopplysninger og statistikk, og juridiske avklaringer knyttet til regelverk som er av betydning for Helsedirektoratets forvaltning og videreutvikling av registrene. Eksempler på relevant regelverk er personopplysningsloven (personvernforordningen/GDPR), helseregisterloven, Norsk pasientregisterforskriften, forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister, og forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk.

Stillingen er lagt til avdelingsdirektørs stab, og du vil samarbeide tett med avdelingsdirektør og avdelingens andre jurist. Du må være innstilt på utstrakt tverrfaglig samarbeid og dialog, både internt i direktoratet og med eksterne aktører som f. eks. Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett SF, Folkehelseinstituttet og andre forvaltere og brukere av helsedata.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om tilgang til helseopplysninger og statistikk fra helseregistrene
 • Utredningsarbeid og avklaringer av juridiske spørsmål av betydning for avdelingens virksomhet
 • Veilede søkere og andre aktører på helsedataområdet
 • Behandle begjæringer om innsyn etter reglene i offentleglova og krav om innsyn i registeropplysninger etter reglene i helseregisterloven med forskrifter
 • Forvalte og videreutvikle interne rutiner og retningslinjer
 • Delta i avdelingens internkontrollgruppe, herunder å bidra ifm. risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til nye tjenester og tekniske løsninger
 • Bidra med avdelingens perspektiver i aktuelle utrednings- og regelverksarbeider
 • Bidra i arbeidet med å forvalte avdelingens avtaler med eksterne aktører (herunder databehandleravtaler)
 • Være en aktiv ressurs internt i avdelingen, både når det gjelder personvernregelverket og annet relevant regelverk

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God kjennskap til personvernlovgivningen (personopplysningsloven, personvernforordningen/GDPR)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til hvordan helse- og omsorgstjenesten er organisert

Vi ønsker også at du har: 

 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og/eller fra helsesektoren
 • Erfaring med søknads- og saksbehandling
 • God kjennskap til helselovene, herunder helseregisterloven med forskrifter
 • Erfaring med utrednings- og regelverksarbeid
 • God digital forståelse, erfaring og kompetanse innen informasjonsforvaltning

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og ser muligheter innenfor gjeldende regelverk
 • Er analytisk og strukturert
 • Tar ansvar og arbeider selvstendig, samtidig som du sørger for å forankre beslutninger
 • Liker å samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere 

Vi tilbyr

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet kr 583 500 til 850 000
 • Mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Gode seniorordninger fra 62 år
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted i nye og moderne lokaler sentralt i Trondheim

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet 
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi legger også til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.  

Offentliggjøring av søkerliste 
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.  

Søk elektronisk
Registrer søknaden din elektronisk innen søknadsfristen. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. 

Om arbeidsgiveren

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har kontorer i Oslo og Trondheim.  
Helsedirektoratets visjon er God helse – gode liv. Våre verdier - faglig styrke, åpenhet og samarbeid - holdes høyt i det daglige arbeidet. 


Avdeling helseregistre forvalter to av Norges viktigste helseregistre. Registrene inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune (KPR), og alle pasienter som venter på, eller har fått behandling i, spesialisthelsetjenesten (NPR). Begge registrene er sentrale kilder til styringsdata for helsetjenesten, og bidrar til forskning, etablering og kvalitetssikring av kvalitetsregistre.


Sektor
Offentlig
Sted
Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim
Bransje
Offentlig administrasjon,
Juridiske tjenester

Nøkkelord

jurist,, personver,, helseregistre,, helsedirektoratet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Even Gunnarson Anderssen
Stillingstittel
Seniorrådgiver - jurist
Telefon
952 81 614
Kontaktperson
Olav Isak Sjøflot
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
926 81 826
Følg firma
424 følger dette firmaet

Holtermanns veg 70, 7031 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231838412
Sist endret 16. sep. 2021 08:16

Rapporter annonse