Vi ønsker oss dyktig renholdsleder?

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Renholdsleder
Frist
03.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor renhold betyr det blant annet at vi arbeider systematisk med å ta i bruk ny teknologi, metoder og standarder i seksjonen. Vi har tatt i bruk digitalt renholdsplanleggingssystem og alle renholdere har et eget nettbrett som arbeidsverktøy.

Stillingen som renholdsleder krever god faglig forståelse for å kunne utføre oppgaver og ivareta tjenesteleveranse til avtalt servicenivå. Renholdsleder er operativ og jobber sammen med renholderne minimum 3 timer daglig. Renholdsleder har ansvar for opplæring, veiledning samt kvalitetssikring av renholdsutførelsen. Renholdsleder er stedfortreder for husøkonom ved fravær.


Arbeidsoppgaver
 • Daglig arbeidsledelse, renholdsplanlegging og fordeling av dagens arbeidsoppgaver
 • Rapportering av lagerstyring, fravær samt planlegging av ferieavvikling
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Ressursstyring i samarbeid med husøkonom og innspill ved behov for kjøp av material, maskiner, etc.
 • Planlegging av renholdsfrekvenser i samarbeid med husøkonom
 • Håndtering og oppfølging av digitale systemer i forbindelse med avvikshåndtering og digitale renholdsplaner.
 • Oppfølging av innleide leverandører av renholdsoppgaver
 • Ved behov må renholdsleder tre inn og utøve renholdsoppgaver

Kvalifikasjonskrav 
 • Krav om fagbrev som renholdsoperatør, eventuell annen relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring som arbeidsleder.
 • Det kreves minimum 5 års relevant erfaring som renholder, inkludert både daglig og periodisk renhold
 • Det forutsettes at du har erfaring med praktisk periodisk vedlikehold og smitterenhold.
 • Det kreves god IT-forståelse og erfaring med relevante IKT-systemer for renhold
 • Kjennskap til NS INSTA 800 vil bli vektlagt
 • Erfaring med endringsarbeid og endringsledelse blir vektlagt
 • Det forutsettes at du har økonomiforståelse

Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Du er en synlig og tydelig arbeidsleder med evne til å motivere og utvikle medarbeiderne i det daglige renholdet.
 • Du er endringsvillig og fleksibel
 • Du har god framstillingsevne på norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som renholdsleder SKO 1132 i lønnsspenn mellom kr.491.200,- og kr.524.900,- avhengig av kompetanse og erfaring (Lønnstrinn 54-58)

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med renholdsjef Kathe Dyrset på tlf.469 25 365


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.

Sektor
Offentlig
Sted
Problemveien 7, 0313 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Renhold

Annonseinformasjon

FINN-kode 231800954
Sist endret 15. sep. 2021 12:53

Rapporter annonse