Kreftsykepleier

Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Stillingstittel
Kreftsykepleier
Frist
23.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold etablerer et Senter for kreft og blodsykdommer høsten 2021. Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling og lindrende behandling, samt hematologiske sykdommer. Senteret består av poliklinikk, sengepost og ambulant team. Det er et tett tverrfaglig samarbeid med klinisk farmasøyt, prestetjeneste, sosionom og fysioterapeut. I tillegg skal senteret bidra til utvikling og samarbeid innenfor kreftrelaterte områder som optimale pasientforløp i oppstart pakkeforløp, i presisjonsmedisin og i pre/rehabilitering i forbindelse med behandling. Kliniske studier og annen kreftforskning er en integrert del av forløpene.

Ved sengeposten er det ledig to faste 75 % stillinger som kreftsykepleier.

I poliklinikk er det ett ledig vikariat i 100% fordelt på 80% poliklinikk og 20% stilling pr. tiden hver 4. helg på sengepost Kreft og blodsykdommer.

 Ved intern omrokkering kan annen stilling bli ledig uten at stillingene lyses ut på nytt.

Opplys i søknad hvilken ledig stilling som er aktuell. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 •  Sykepleiefunksjon til pasienter med kreft i alle faser av sykdommen
 • Behandling, symptomlindring for pasienter med høyt medisinsk og sykepleiefaglig behov
 • Oppfølging av pårørende
 • Planlegge pasientens forløp og oppfølgingsbehov på SiV, i samarbeid med pasient, pårørende og kommune
 • Studentveiledning 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning innen onkologi. Annen relevant videreutdanning kan vurderes.
 • Søker må ha erfaring med pasienter med kreft og kreftbehandling
 • Veiledningskompetanse eller erfaring med veiledning av bachelor og videreutdanningsstudenter
 • Erfaring med medikamentell kreftbehandling og bruk av CMS er en fordel
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide med å sikre kvalitet i både pasientbehandling og oppfølging
 • Evne til å arbeide selvstendig og tolerere relativt høyt arbeidstempo
 • Evne og ønske til å være aktivt med på utviklingsarbeid i vår seksjon og i samarbeid med kommunene
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og faglig engasjerte arbeidskollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Regelmessig etisk refleksjon 
 • En avdeling som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester til pasienter med kreftsykdom
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.
Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.siv.no.


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Kreft/onkologi,
Sykepleier

Nøkkelord

onkologi, sykepleier, kreftsykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Irene Beate Fjeldstad
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
915 89 519
Følg firma
623 følger dette firmaet

Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231790606
Sist endret 13. sep. 2021 11:44

Rapporter annonse