Ønsker du å utvikle våre veier som prosjektleder?

Arbeidsgiver
Troms og Finnmark fylkeskommune Plan, prosjektering og utbygging Tromsø
Stillingstittel
Prosjektledere i Utbygging Vest, Samferdselsdivisjonen
Frist
04.10.2021
Ansettelsesform
Fast

I den forbindelse søker vi etter en prosjektledere til fast stilling ved Utbygging vest. Som prosjektleder vil du ha ansvar for en definert del av prosjektporteføljen i Utbygging vest.

Seksjonen inngår i Avdeling for planlegging, prosjektering og utbygging som årlig utfører mange utbyggingsprosjekter både på veg, fergeleier, bruer og i forbindelse med kollektivtiltak i vårt spennende fylke.

Du har erfaring innenfor bygge- eller prosjektledelse og kjenner til ulike entrepriseformer. Du vil ha ansvaret for infrastrukturprosjekt fra tidlig planfase, til ferdig bygget, overlevering driftsfase. Du får ansvar for at prosjektene realiseres og styres etter definerte økonomiske styringsmål. Vi søker en person som er opptatt av at resultater skapes gjennom tett samarbeid både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver:

 • Styre i tråd med prosjektbestilling og sentrale styringsdokument godkjent av prosjekteier med fokus på klima og innovasjon
 • Kontinuerlig måle utførelse og resultater opp mot planlagt arbeid, og iverksette tiltak for å sikre prosjektets måloppnåelse
 • Fremdrift og økonomistyring, herunder også ansvar for å utarbeidelse av kostnadsoverslag
 • Sikre at prosjekt organiseres og bemannes med nødvendig tverrfaglighet og fagkompetanse,
 • Sørge for oppfølging av SHA i alle faser av prosjektet,
 • Gjennomføre anskaffelser og inngå kontrakter med rådgivere og entreprenører,

Noe reisevirksomhet må forventes.

Det må regnes med at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Kontorsted Tromsø, med muligheter for kontorsted i Harstad. 

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), fortrinnsvis innen bygg og anlegg. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre bør du ha erfaring fra prosjektarbeid og entrepriser. Erfaring anleggsbransjen og samferdselsprosjekter er ønskelig Det er fordel om du også har kjennskap til konstruksjoner som bruer og fergeleier.

Søkere må ha førerkort klasse B.  

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Evne til analyse og vurdering
 • Påvirknings- og gjennomføringsevne
 • Evne til konstruktivt samarbeid på tvers av fag og avdelinger

Vi tilbyr:

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Et trivelig og sosialt miljø

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV,vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektroniskivårt rekrutteringssystemEasycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 4. oktober 2021.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinfo:

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Eirin-Anne Blix på tlf. 95083365.

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Om arbeidsgiveren

Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver.

Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger.

Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap.
Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon.
Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv.

I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner.
Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den nye samferdselsdivisjonen.
Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 18 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende.
Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer.

Sektor
Offentlig
Sted
Strandveien 13, 9007 Tromsø
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eirin-Anne Blix
Telefon
950 83 365
Følg firma
28 følger dette firmaet

Strandveien 13, 9007 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231787889
Sist endret 13. sep. 2021 11:19

Rapporter annonse