Utløpt

Rådgiver innen internasjonalisering

Arbeidsgiver
Høgskolen i Østfold
Stillingstittel
Rådgiver
Frist
04.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Vil du være med å bidra til at Høgskolen i Østfold realiserer regjeringens ambisjoner for internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning? Da er du den vi leter etter!

Ved Høgskolen i Østfold er det ledig fast stilling som rådgiver i Seksjon for internasjonalisering og opptak. Seksjonen har det administrative ansvaret for opptak av studenter, og utfører støttetjenester til fakultetene knyttet til internasjonalisering av studieprogrammene. Til stillingen ligger ansvar for saksbehandling, utviklings- og kvalitetsarbeid, og oppfølging og utvikling av strategi- og handlingsplaner som angår internasjonalisering av utdanningsvirksomheten ved høgskolen. Den som ansettes skal bidra i seksjonens felles arbeid med vedlikehold, utvikling og effektivisering av rutiner og prosesser innen seksjonens ansvarsområde. Hovedarbeidssted er Halden, men det må påregnes noe tilstedeværelse ved campus i Fredrikstad.
 


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • administrative oppgaver knyttet til internasjonal student- og ansattmobilitet
 • koordinering og forvaltning av høgskolens deltakelse i internasjonale utdanningsprogrammer, som for eksempel Erasmus+
 • rådgiving til fakultetene knyttet til internasjonalisering av studieprogrammene
 • videreformidle programinformasjon og bistå fagmiljøene i utforming av søknader om midler til mobilitet og internasjonale prosjekter
 • utvikling, forvaltning og kvalitetssikring av høgskolens internasjonale samarbeidsavtaler i samarbeid med høgskolens fagmiljøer
 • etablere og vedlikeholde internasjonale og nasjonale nettverk/relasjoner 
 • andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder må påregnes
   

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • mastergrad, eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole. Bachelorgrad og svært relevant arbeidserfaring kan vurderes tilsvarende.
 • relevant arbeidserfaring
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • erfaring med internasjonalisering av utdanningsvirksomhet 
 • kjennskap til internasjonale utdanningsprogrammer, som for eksempel Erasmus+
 • erfaring fra internasjonal søknadsskriving og prosjektgjennomføring 
 • administrativ erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • har gode kommunikasjonsegenskaper, og evne til å bygge relasjoner
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt både individuelt og i samarbeid med andre
 • evne til å ta initiativ, bidra til å finne gode løsninger og har god gjennomføringsevne
 • evne til å tilpasse deg nye ting og er åpen for endring
   

Vi tilbyr
 • lønn i stilling som 1434 rådgiver mellom kr 520 000 - 600 000. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

 • Seksjonsleder, Trine-Lise Brattested,
  +4769608374 / +4741472735
  Epost: trine.l.brattested@hiof.no
 • Studiedirektør, Frid Sandmoe,
  +4769608010
  Epost: frid.sandmoe@hiof.no

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25 (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25)


Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv - både i utdanning og forskning.

Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier.

Vi skal sikre at studentene får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv med raske omstillinger, både gjennom å ha fokus på kvalitet, satse på teknologi, infrastruktur og nye undervisningsmetoder. Studentene skal også oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og samfunnsbehov, og høgskolen skal derfor styrke sitt strategiske og forpliktende samarbeid med arbeidslivet.

Selv om vi har sterk regional forankring, er utdanningen vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement. Det er et uttalt mål å styrke utdanningssamarbeidet med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole.

 

Sektor
Offentlig
Sted
BRA veien 4, 1783 Halden
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler
Følg firma
312 følger dette firmaet

BRA veien 4, 1783 Halden

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231784686
Sist endret 13. sep. 2021 11:34

Rapporter annonse