Utløpt

Vil du bidra til at samfunnet får pålitelige data om klima og miljø?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
GIS-arkitekt
Frist
03.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Miljødirektoratet forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder. Vi mottar stadig mer geografiske data, som vi kontrollerer, strukturerer og distribuerer i mange ulike formater.  Dataene er viktige i arbeidet vårt med å løse klima- og miljøutfordringene.

Nå søker vi en GIS-arkitekt/GIS-administrator med god teknisk innsikt, og som kan videreutvikle vår GIS-plattform i henhold til overordnet målarkitektur. Vi trenger en strukturert person som behersker mange verktøy, forstår at god datakvalitet er viktig, tar ansvar for egen læring og som bidrar til at kolleger får gode verktøy å jobbe med.

Du vil jobbe tett sammen med en gjeng hyggelige GIS-hoder. Verktøypakken vår består av FME, Microsoft SQL/ArcSDE, PostgreSQL/PostGIS, Python, Jira, QGIS, ArcGIS Pro/Online/Server Enterprise Architect, Geoserver og Microsoft Teams.

Seksjon for miljødata og geoinformasjon koordinerer direktoratets arbeid med miljødata. Vi utgjør et sterkt og utviklingsorientert fagmiljø innen GIS og har en viktig rolle i utviklingen av GIS-baserte digitale løsninger som sikrer gode miljødata fra kartlegging og ut til sluttbrukere.

Seksjonen har 20 dyktige medarbeidere med kontorsted både på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo.


Stillingens hovedansvarsområder
 • Hovedansvar for teknisk drift og videreutvikling av direktoratets GIS-plattform i samarbeid med IT-seksjonene.
 • Sørge for at implementering av GIS-plattformen skjer i tråd med direktoratets målarkitektur.
 • Effektivisere dataflyt og driftsoppgaver ved hjelp av script og GIS-verktøy.
 • Kontrollere, strukturere og distribuere geografiske data i ulike formater via tjenesteplattformer, portaler og API'er.
 • Bidra til å sikre god og effektiv dataflyt og produsere data med god kvalitet.
 • Koordinere integrasjon av GIS i kravspesifiseringsarbeid og utviklingsprosjekt.

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå med geomatikk og/eller informatikk. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdanning.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • god kompetanse på behandling av GIS-data og minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • grunnleggende forståelse og interesse for miljøfag

Erfaring fra følgende områder er ønskelig:

 • GIS-verktøy (QGIS, ArcGIS Pro/Online)
 • dataflyt, ETL-verktøy (FME)
 • database (erfaring fra romlig databaseteknologi som SDE, PostGIS, OracleSpatial er et pluss)
 • GIS-server plattform (ArcGIS, Geoserver, Mapserver. Erfaring med rasterdata og metadatahåndtering er et pluss)
 • datamodelleringsverktøy (Enterprise Architect eller lignende)
 • Scripting (Python, Javascript, YAML)
 • Prosjekt/utviklingsarbeid (DevOps, IIS, Confluence, JIRA, Git)

Egenskaper

 • Du har gode samarbeidegenskaper og deler gjerne kunnskap.
 • Du er åpen, tålmodig og grundig.
 • Du er nysgjerrig og flink til å se løsninger på tvers av fagområder.
 • De er ryddig, jobber selvstendig, men følger oppsatte strukturer.
 • Du er interessert i teknologi og i å tilegne seg ny kunnskap gjennom egenlæring.
 • Du har evne til å håndtere høyt arbeidspress.

Vi tilbyr
 • fast stilling som senioringeniør/sjefingeniør
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som senioringeniør/sjefingeniør i lønnsspennet fra kr. 524 900 (ltr. 58) til kr. 801 300 (ltr. 79) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Ingunn Limstrand på telefon 91577096/ ingunn.limstrand@miljodir.no eller sjefingeniør Kjetil Pettersson, tlf. 92605767/kjetil.pettersson@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Gunn Hilde Garte, tlf 47751389.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 57-2021 TMG

Søknadsfrist: 03. oktober 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Flere arbeidssteder
0661 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
IT utvikling / occupation_itdevelop,
IT utvikling / Systemarkitekt,
IT utvikling / Utvikler (generell)
Følg firma
1410 følger dette firmaet

Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231519838
Sist endret 11. sep. 2021 10:39

Rapporter annonse