Utløpt

Verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen

Arbeidsgiver
Røros kommune
Stillingstittel
Verdensarvkoordinator
Frist
03.10.2021
Ansettelsesform
Fast

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100 % fast stilling som verdensarvkoordinator for verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. Røros bergstad ble skrevet inn på verdensarvlista allerede i 1980 og ble i 2010 utvidet til også å omfatte Circumferensen. Området ligger sør i Trøndelag og nord i Innlandet fylke og omfatter kommunene Røros, Tolga, Os, Holtålen og Engerdal. Regionen er den sørlige inngangsporten til Sápmi.

Verdensarvkoordinatorens kjerneoppgave er å identifisere, beskytte og forvalte kulturarv av fremstående universell verdi. Stillingen er plassert i kommunedirektørens stab og jobber i et godt fagmiljø sammen med byantikvar og kulturminneforvalter. I denne stillingen vil du også samarbeide tett med andre aktører innenfor fagfeltet slik som Rørosmuseet, og du blir sentral i etablering og utvikling av det nye verdensarvsenteret.

Vi har som mål at verdensarven skal være et grunnlag for fremtidsrettet verdiskaping, og at verdensarven skal være et attraktivt og bærekraftig kulturmiljø å bo og leve i - også for nye generasjoner. Verdensarvkoordinatoren har en vesentlig rolle i dette. Det er ikke lagt forvaltningsmyndighet til stillingen.

Om oss

Kommunedirektørens stab er en overordnet støttefunksjon som bistår organisasjonen med fagkunnskap og kompetanse. Stabsfunksjonen kjennetegnes av bred tverrfaglighet med fagområder som blant annet økonomi, IT og HR, samt andre enkeltfunksjoner som omhandler blant annet klima, kommunikasjon, verdensarv og folkehelse. Vi er en positiv gjeng med dyktige medarbeidere innenfor de ulike fagområdene. Vi har fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen vår, og er opptatt av kompetansebygging og tverrfaglig samarbeid. 

Kvalifikasjoner

 • master innen relevante fag, gjerne samfunnsfag (f.eks. geografi), humaniora eller relevante studier innen kulturminneforvaltning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for master
 • solid erfaring fra tilsvarende arbeid med forvaltning, saksbehandling og utvikling av kulturarv, gjerne fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra arbeid med natur- og kulturarv i andre verdensarvområder er en fordel
 • prosjekterfaring
 • god forståelse for og erfaring med bruk av digitale arbeids- og kommunikasjonsverktøy
 • førerkort kl. B
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • identifisere, beskytte og forvalte kulturarv av fremstående universell verdi for Røros bergstad og Circumferensen
 • identifisere, beskytte og forvalte naturarv og andre verdier som støtter opp om verdensarven
 • ivareta oppfølging av retningslinjene for oppfølging av verdensarvkonvensjonen
 • ha god oversikt over sentrale oppgaver i og rundt verdensarvområdet, arbeid som
  pågår og hvilke roller ulike aktører har 
 • ha god innsikt og bistå faglig i arbeid med å løse aktuelle problemstillinger og belyse
  mulige trusler mot verdensarven
 • melde fra på eget initiativ til Riksantikvaren dersom verdensarvverdiene på noen måte vurderes å være truet
 • bidra aktivt i formidling av verdensarven og et særlig ansvar for å gjøre verdensarvverdiene kjent og brukt til beste for hele regionen
 • samarbeide tett med den kommunale forvaltningen og andre samfunnsaktører slik som landbruk, næringsliv og reiselivet i alle de aktuelle kommunene slik at verdensarven blir et grunnlag for aktiv og fremtidsrettet verdiskaping
 • pådriver for å utvikle og formidle verdensarven som et attraktivt og bærekraftig kulturmiljø å bo og leve i for nye generasjoner
 • bidra til god kommunikasjon mellom de lokale, regionale og nasjonale aktørene,
  organisasjonene og myndighetene og legge til rette for godt samarbeid
 • organisere samarbeid og drive nettverksbygging
 • koordinere rapporteringen fra verdensarvstedet
 • delta i nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk for verdensarvkoordinatorer
 • ansvarlig for at forvaltningsplan for verdensarven følges opp
 • være sekretær og faglig ressurs for det lokale verdensarvrådet og sette i verk og følge opp vedtak
 • sikre prosjektmidler til verdensarvområdet og årlig finansiering av verdensarvråd m.m.

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe strukturert, utviklingsorientert og selvstendig
 • løsnings- og handlingsorientert
 • god relasjons- og nettverksbygger
 • trives med utadrettet virksomhet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på norsk og engelsk - både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under Ledige stillinger . CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Om arbeidsgiveren

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Rørosen tjïelte lea saemien reeremedajve. Mijjen lea ræjhkoes kultuvrejielede histovrijes byjresisnie, joekoen hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Organisasjovnesne Rørosen tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimmide.

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Røros kommune er et samisk forvaltningsområde. Vi har et rikt kulturliv i historisk miljø, svært gode muligheter for friluftsliv, sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomheter.

Sektor
Offentlig
Sted
7374 Røros
Bransje
Kunst og kultur,
Reise og turisme,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Rådgivning,
Saksbehandler

Nøkkelord

verdersarv, bergstad, unesco, circumferensen, kulturarv

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Elisabeth Wikan Heidtmann
Telefon
926 57 906
Følg firma
48 følger dette firmaet

7374 Røros

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 230207532
Sist endret 21. sep. 2021 13:32

Rapporter annonse