Utløpt

Erfaren prosjekt- og prosessleder med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en?

Arbeidsgiver
Nasjonalt ID-senter
Stillingstittel
Erfaren prosjekt- og prosessleder med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en?
Frist
06.09.2021
Ansettelsesform
Engasjement

Nasjonalt ID-senter søker en stødig person til å lede og strukturere kreative prosesser, og sikre god kvalitet, flyt og fremdrift i utviklingen av det fysiske og digitale opplæringstilbudet vårt.

Stillingen er en del av traineeprogrammet i staten, og er øremerket for personer med høyere utdanning som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Det er en ordinær stilling som varer i to år, med mulighet for forlengelse. For å bli vurdert til stillingen, må du bekrefte at du er i målgruppen ved å krysse av for nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en i jobbsøkerportalen. Les mer om traineeprogrammet nederst i utlysningen.

Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan, som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter.

Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i - Norge. Vi tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd på generelt grunnlag og i enkeltsaker.

Vi er 40 medarbeidere, og holder til på Tøyen i Oslo. Nasjonalt ID-senter er administrativt underlagt Politidirektoratet. For mer informasjon, se www.nidsenter.no

Om ID-skolen og innledende om stillingens arbeids- og ansvarsområde:
Nasjonalt ID-senter tilbyr opplæring i ID-arbeid til utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige virksomheter. Seksjonen ID-skolen har hovedansvaret for å tilby klasseromskurs, digitale læremidler og annet relevant opplæringsmateriell. For å nå ut til brukerne våre og sikre god læring, utvikler vi nå flere nettbaserte kurs. Dette er en spennende prosess, som krever tverrfaglig samarbeid, kreativitet og evne til å tenke opplæring i ID-kontroll på en ny måte. Seksjonen består av medarbeidere med kompetanse blant annet innen ID-fag, læringsdesign, didaktikk, digital læringsutvikling, kommunikasjon og design.       

Arbeidsoppgaver

Du vil blant annet:

 • ha prosesslederoppgaver (i og utenfor egen seksjon).
 • lede og koordinere utviklingsprosjekter, og sikre god flyt, kvalitet, trivsel og læring.
 • legge til rette for internt og eksternt samarbeid i utviklingsprosessene
 • sikre god involvering av brukerne.
 • delta i arbeidet med å utvikle fysisk og digitalt opplæringsmateriell (innhold og/eller utforming).

Stillingen kan innebære at du holder innlegg og presentasjoner for mindre og større grupper. Presentasjonene kan også bli filmet, streamet direkte og lagret på nidsenter.no for senere bruk, og vi forutsetter at du samtykker til dette.

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha relevant høyere utdanning fra høgskole/universitet. Relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse.
 • ha erfaring fra prosess- og/eller prosjektledelse.
 • ha god generell digital kompetanse.
 • kunne kommunisere svært godt skriftlig og muntlig.
 • ha plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg skal det ved ansettelser
 • gjennomføres en skikkethetsvurdering.

Det er ønskelig at du har

 • formell kompetanse i prosjekt- og/eller prosessledelse.
 • erfaring med utvikling av digitale produkter.
 • erfaring med formidling av fagkunnskap.
 • erfaring fra brukertesting, tjenestedesign e.l.
 • ID-faglig interesse.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må være

 • en kreativ, nysgjerrig og inkluderende prosessleder, som evner å hente ut innspill og styre arbeidet frem til gode løsningsforslag
 • tydelig og trygg i rollen som prosjektleder, med godt overblikk og god struktur.
 • raus, smidig og løsningsorientert, og bidra til trivsel og læring i utviklingsteamene.

Vi tilbyr

 • muligheten til å bli en del av et kreativt fagmiljø innen et aktuelt og viktig fagområde
 • en spennende arbeidsplass
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364), fra 499.500 – 637.900 brutto pr. år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • seks måneders prøvetid

 

Om traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i arbeidsmarkedet.
 
Søkere med nedsatt funksjonsevne må bekrefte at de har en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller i arbeidsforholdet. Den nedsatte funksjonsevnen må ha nevneverdig påvirkning, og må ikke være forbigående.
 
Søkere med hull i CV-en skal bekrefte at de har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to av de siste fem årene. I fraværsperioden må søkeren enten ha vært aktivt arbeidssøkende uten å ha kommet i arbeid, eller fraværet må skyldes sykdom, herunder psykisk sykdom. En person som på søknadstidspunktet har en fast stilling eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år, regnes ikke med.
 
Som del av traineeprogrammet vil den som blir ansatt få egen mentor, og vil delta i DFØs obligatoriske kompetanseutviklingsprogram.

Video om programmet: https://www.youtube.com/watch?v=RCGCW_sTYXQ
 
Vi gjør oppmerksom på at kryss i felt for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil danne grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.
 
Vi ved Nasjonalt ID-senter mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 
Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
 

Sektor
Offentlig
Sted
Økernveien 13, 0653 Oslo
Bransje
Markedsføring og annonsering,
Offentlig administrasjon,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Prosjektledelse,
Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

prosessledelse, koordinere, opplæringsmateriell, utvikle, utviklingsprosjekter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tone Kjersti Opdahl
Stillingstittel
Seksjonsleder, ID-skolen
Telefon
419 09 716
Følg firma
61 følger dette firmaet

Økernveien 13, 0653 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 229126359
Sist endret 20. aug. 2021 17:19

Rapporter annonse