Utløpt

Vil du jobbe sammen med oss?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Vi søker to miljøterapeuter/spesialutdannet miljøterapeuter i 100 % stilling
Frist
15.08.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Vi søker etter dyktige og engasjerte miljøterapeuter ved Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdeling Kjørbekk .

Vi har ledig 2 stillinger som miljøterapeut /spesialutdannet miljøterapeut. Arbeidet er etter enhver tid gjeldene turnus. Vi arbeider for tiden i en todelt turnus med dag/kveld og hver fjerde helg.

Ved Telemark og Vestfold ungdomshjem har vi tro på at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle. Vi møter mennesker der de er, har tro på at mennesker utvikler seg i samspill med sine omgivelser og må være deltagere i eget liv. Som statlig barneverninstitusjon har vi et stort fokus på å samarbeide med kommunal barneverntjeneste, skole og psykisk helse.

Ved Telemark og Vestfold ungdomshjem har vi Traumebevisst omsorg som faglig forståelsesramme. Det kommer til syne i måten vi møter og forstår ungdommene og deres familie/foresatte på.

Avdelingen jobber etter et standarisert forløp og er i gang med implementering av "omsorg og endringsmodellen" som bygger på prinsipper fra DBT (dialektisk atferdsterapi ) behandling i institusjon. Sammen med vår traumebevisste tilnærming og forståelsesramme ønsker vi å legge til rette for at ungdommene kan tilegne seg hensiktsmessige fredigheter og strategier for å bedre mestre eget liv. Gjennom manualstyrte grupper vil vi trene sammen med ungdommene med emosjonsregulering gjennom mindfulness (oppmerksomt nærvær), trening av ulike mellomenneskelige ferdigheter og en bedre forståelse av hva som ligger bak en uhensiktsmessig atferd.

Kunnskap om de sammensatte vanskene man ser hos barn og unge som har vært utsatt for kompleks traumatisering og om traumebevisst omsorg er vesentlig i målgruppen vi jobber med.

Vi har også mye fokus på trygghet og sikkerhetstrening i hverdagen. Det skal være trygt på avdelingen både for ungdom og voksne. Det er et krav  at den som ansettes i miljøterapeutstillingen er villig til å ta på seg rollen som lokal trener i trygghet og sikkerhet. Det vil bli gitt opplæring i denne rollen.

Av hensyn til gruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Lojalitet til avdelingens tilnærming, metode og prisipper.
 • Utredning og kartleggingsarbeid med standariserte vektøy.
 • Utøve god omsorg og grensesetting ut fra et traumebevisst perspektiv.
 • Deltagelse i faglig arbeid og utvikling.
 • Sette seg inn i, og holde seg oppdatert på målsettinger, tiltak, planer og rutiner.
 • Familie og nettverksarbeid.
 • Deltagelse i ferdighetsgrupper.
 • Miljøterapeutisk arbeid i hverdagen.
 • Praktisk arbeid i avdelingen.

Hvilken bakgrunn har du?
 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng. 
 • Det er krav om førekort klasse B.
 • Det er nødvendig med kunnskap og erfaring i bruk av dataverktøy. Vi bruker office 365.
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning.
 • God muntlig og skriftelig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig med erfaring innenfor institusjonsarbeid med ungdom eller annet relevant helse - eller sosialfaglig arbeid.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Hvem ser vi etter?
 • Du liker å jobbe i team, hvor miljøterapi er i hovedfokus.
 • Du har evne til å arbeide strukturert, selvstendig, målrettet og løsningsfokusert.
 • Du har god evne til å kommunisere både med ungdom og voksne.
 • Du har evne til å motivere medarbeidere og ungdommer.
 • Du er i stand til å ta i mot og gi veiledning.
 • Du er i stand til å håndtere situasjoner med stress og fysiske utageringer.
 • Du er i stand til å jobbe i en implementeringsfase på metodikk hvor det er rom for å prøve og feile.

Hva får du hos oss?
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 5 - 11, p.t. kr 396 900 - 534 400 pr. år (ltr. 40 - 59) eller i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5 - 11, p.t. 468 300 - 57 700 pr. år (ltr. 51 - 63). For stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut kreves relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • En spennende og meningsfull jobb på en institusjon i faglig utvikling.
 • Arbeid etter en hver tids gjeldende turnus.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Telemark og Vestfold ungdomshjem, avd. Kjørbekk.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Kandidatene vil bli vurdert ut fra en bohovsanalyse gjennomført i forkant av av rekrutteringen for å til enhver tid se på sammensetningen av personalgruppa. Det er vurdert som hensiktsmessig å ha en personalgruppe som komplementerer hverandres kompetanse.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder ved Kjørbekk ungdomshjem, Tove W. Gundersen,

tove.anita.widlund.gundersen@bufetat.no tlf. 46618162

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal legges inn i jobbnorge.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg

Bufetat Telemark og Vestfold ungdomshjem har administrasjonskontor i Tønsberg. Enheten består av tre institusjonsavdelinger med 16 heldøgnsplasser.

Avdeling Kjørbekk er en barneverninstitusjon med 6 plasser som er lokalisert i Skien.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Kjørbekksvingen 38, 3735 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
2423 følger dette firmaet

Kjørbekksvingen 38, 3735 Skien

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 226710144
Sist endret 1. aug. 2021 00:00

Rapporter annonse