Utløpt

Vil du jobbe med internasjonalt og bilateralt samarbeid om regnskog?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
08.08.2021
Ansettelsesform
Fast
Hva gjør vi i seksjonen?

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter også medarbeidere i Norad og ved norske utenriksstasjoner. Initiativet skal bidra til at redusert og reversert avskoging medvirker til et stabilt klima, økt naturmangfold og bærekraftig utvikling. Initiativet er en sentral del av norsk klimapolitikk og et flaggskip i Norges bidrag til utslippsreduksjoner internasjonalt.

Mer informasjon om initiativet finnes på https://www.regjeringen.no/klimaskog og www.nicfi.no


Dine arbeidsoppgaver vil være: 

Vi kan tilby en spennende stilling der du får både stor påvirkningsmulighet og et stort ansvar.

Oppgavene som vil ligge til stillingen:

 • Vurdere systemer for å overvåke skog og avskoging, både i enkelte land, og systemer på global basis.
 • Bidra til å forbedre skoglandenes kompetanse og systemer for å overvåke skogen, identifisere og legge til rette for kapasitetsbygging.
 • Utvikle og forvalte relevante samarbeid/avtaler knyttet til overvåking av tropisk skog, spesielt kontrakten for innkjøp av satellittbilder og tilhørende prosjekter.
 • Bidra med sekretariatsoppgaver for poltisk ledelse: utforme beslutningsnotater, talepunkter, svare på pressehenvendelser og diverse oppgaver.

Det hører en del reising med til stillingen.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning med gode resultater, minimum mastergrad, fortrinnsvis knyttet til tropisk skog, arealbruk eller klima. Med relevant erfaring er også andre utdanningsbakgrunner aktuelle.
 • Minst 2 år med relevant arbeidserfaring.
 • God forståelse for klima- og miljøfaglige problemstillinger, gjennom utdannelse eller arbeidserfaring.
 • Svært gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk og engelsk.

Ønskelig:

 • God forståelse for norsk offentlig forvaltning og god rolle forståelse.
 • Erfaring med å samarbeide med utviklingsland om skog og annen arealbruk.
 • Statistikkkompetanse teller positivt.
 • Kjennskap til Norges klima- og skoginitiativ samt god innsikt i internasjonalt klima- og miljøsamarbeid, inkludert REDD+.
 • Erfaring fra norsk miljø-, eller utenriksforvaltning, utenrikstjeneste eller utviklingssamarbeid, ideelt fra noen av skoginitiativets samarbeidsland.
 • Språkkunnskaper relevante for initiativet utover norsk og engelsk (spansk, fransk, portugisisk, bahasa).

For å lykkes har du disse egenskapene:
 • Du trives med en hektisk arbeidshverdag der du raskt må sette deg inn i komplekse saker.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for å gjennomføre større prosesser og arbeidsstrømmer.
 • Du ser utfordringer og finner løsninger gjennom godt samarbeid med andre.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:
 • Du kan delta i Norges viktigste internasjonale klimatiltak.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Lønn:

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres i en av stillingskodene jf. departementets personal- og lønnspolitikk.

Årslønn:

Rådgiver kr 499 500 - 563 900 (lønnstrinn 55 - 62). Med krav om minst to år med relevant erfaring.

Seniorrådgiver kr 563 900 - 702 100 (lønnstrinn 62 - 74). Med krav om minst fem år med relevant erfaring.


Generell informasjon:
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

 • avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen, tlf. 22 24 58 97 
 • fagdirektør Ellen Bruzelius Backer, tlf. 22 24 58 44

Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er delt inn i fem avdelinger: Klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, naturforvaltningsavdelingen, hav- og forurensingsavdelingen og organisasjonsavdelingen.

 

Klimaavdelingen har ansvaret for internasjonalt arbeid, Klima- og skoginitiativet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø- og utviklingsspørsmål.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongensgate 18 -20, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Kontor og administrasjon / Kontorarbeid,
Saksbehandler
Følg firma
702 følger dette firmaet

Kongensgate 18 -20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 225953872
Sist endret 25. jul. 2021 00:00

Rapporter annonse