Utløpt

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi eller finans

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Førsteamanuensis
Frist
01.09.2021
Ansettelsesform
Fast
Dette er NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI (https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI)


Om stillingen

Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) søker etter 2-3 førsteamanuenser i samfunnsøkonomi eller finans.

Instituttets ansatte er aktive i det internasjonale forskningsmiljøet og publiserer forskning på høyt akademisk nivå innen et bredt spekter av fagets områder: offentlig økonomi, utdanningsøkonomi, urbanisering og regionaløkonomi, helseøkonomi, miljø- og ressursøkonomi og finansiell økonomi. 

Vi har for tiden 25 vitenskapelige ansatte, 700 studenter og tre administrativt ansatte. Du blir en del av et ambisiøst og inkluderende fagmiljø. Du kan lese mer om ISØ her (https://www.ntnu.no/econ).


 Arbeidsoppgaver

Som førsteamanuensis skal du

 • gjennomføre eget forskningsarbeid
 • bidra til utvikling av instituttets forskning
 • publisere forskning i ledende internasjonale tidsskrift og formidle forskningsresultater innen akademia og samfunnet for øvrig
 • være med på å skrive søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og doktorgradsnivå 
 • bidra til utvikling og bruk av varierte undervisningsaktiviteter og lærings-/vurderingsformer

Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert må du ha en?doktorgrad i?samfunnsøkonomi eller finans. I tillegg må du kunne dokumentere nyere publisering innen samfunnsøkonomi eller finans og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet. Både etablerte forskere og nydisputerte talenter er velkomne til å søke.

Det er en fordel om du har

 • erfaring med, og evne til, å initiere og skaffe ekstern finansiering til forskningsprosjekter 
 • undervisningserfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisningen
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge nettverk   

Når vi skal rangere søkerne kommer vi også til å ta hensyn til undervisningsbehovet på instituttet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til undervisnings- og veiledningsaktiviteter.?Dersom du ikke kan dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå (jf. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-4 (https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-02-09-129/§1-4)), pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i?kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. 

Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert. 


Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som 

 • har høy arbeidskapasitet
 • er ambisiøs
 • er motivert for å bidra til faglig utvikling 
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • ønsker å bidra til et godt og konstruktivt fag- og arbeidsmiljø


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • ambisiøst og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv) med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår

Som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto?fra kr 555 800 - kr 726 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra?lønnen trekkes lovfestet?2 % innskudd til Statens pensjonskasse og 400 kr per år i midler til opplærings- og utviklingstiltak.

Stillingene er faste og stillingsprosenten er 100 %.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Du må kunne være til stede på instituttet og tilgjengelig for oss på daglig basis.


Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her (https://www.ntnu.no/ledige-stillinger).

Video: https://youtu.be/hWvFBFg6yCI (https://youtu.be/hWvFBFg6yCI)


Om søknaden

Du søker på stillingen via jobbsøkerportalen i Jobbnorge.no. Søknadsfristen er 1. september 2021. 

Søknaden?må inneholde:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål (fra Vitnemålsportalen om mulig)
 • attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er publisert 
 • fem vitenskapelige arbeider - publiserte eller ikke-publiserte - som er sentrale i din forskningsproduksjon
 • en beskrivelse av de inntil fem vitenskapelige arbeidene som?du anser mest betydningsfulle, og som?du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • forskningsplan 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for, med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved?ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-pedagogiske-kvalifikasjoner)")? 
 • navn og adresse til?tre relevante referanser 

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

I jobbsøkerportalen det mulig å hente karakterer fra Vitnemålsportalen (https://www.vitnemalsportalen.no/). For å hindre dokumentforfalskning ønsker vi at alle søkerne som har mulighet til det gjør dette istedenfor å laste opp en utskrift av vitnemålene sine.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må?du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil du få tilsendt den offentlige søkerlista. Du kan i søknaden be om å bli unntatt fra denne. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.  

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din kan bli vurdert av sorteringskomité før den ev. sendes videre til den sakkyndige komitéen. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 


Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling (https://www.ntnu.no/likestilling). 

Som ansatt hos oss må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt instituttleder Anne Borge Johannesen (412 15 281, anne.borge.johannesen@ntnu.no).

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen? Kontakt HR-medarbeider Ragnhild Sunde (458 46 023, ragnhild.sunde@ntnu.no).

 

Søknadsfrist: 1. september 2021


  Om arbeidsgiveren

  NTNU - kunnskap for en bedre verden

  Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

   

  Institutt for samfunnsøkonomi 

  Våre fagområder er offentlig økonomi, utdanningsøkonomi, urbanisering og regionaløkonomi, helseøkonomi, miljø- og ressursøkonomi og finansiell økonomi. Dette er områder med særlig relevans for beslutningstakere i alle sektorer. Vi samarbeider med andre forskere nasjonalt og internasjonalt, og undervisningen er tett koblet til forskningsaktiviteten. Som et samfunnsøkonomisk institutt har vi en særskilt forpliktelse til å bringe forskningsbasert kunnskap om effektiv ressursbruk inn i den offentlige debatten. Institutt for samfunnsøkonomi er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.

  Sektor
  Offentlig
  Antall stillinger
  3
  Sted
  Klæbuveien 72, 7030 Trondheim
  Bransje
  Forskning, utdanning og vitenskap,
  Offentlig administrasjon
  Stillingsfunksjon
  Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
  Undervisning og pedagogikk,
  Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis
  Følg firma
  893 følger dette firmaet

  Klæbuveien 72, 7030 Trondheim

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 225881552
  Sist endret 20. aug. 2021 13:59

  Rapporter annonse