Utløpt

Forsker innen sikkerhetsfeltet

Arbeidsgiver
NTNU Samfunnsforskning AS
Stillingstittel
Forsker
Frist
20.08.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Studio Apertura, søker forsker på sikkerhetsfeltet. Til stillingen forutsettes det at den som tilsettes går inn i et postdoktor-stipend som vil være hovedaktiviteten de to første årene.  

Aktiviteten på sikkerhetsforskningen vår har økt mye de senere årene og vi har flere spennende forskningsprosjekter der vi ønsker å inkludere nye kollegaer. Vi søker derfor etter en omgjengelig og dyktig forsker med fullført doktorgrad innenfor risiko, sikkerhet e.l.  

Studio Apertura er en tverrfaglig avdeling som har organisasjonsforskning som spesialitet. Sentrale tema for vår forskning er organisasjoner og deres utfordringer og muligheter, særlig knyttet til sikkerhet, energi, havbruk, byggenæring, helse og velferd. Innen nasjonal og internasjonal sikkerhetsforskning har Studio Apertura en lang historie og en sentral posisjon med en tydelig samfunnsvitenskapelig tilnærming. Forskningsaktivitetene på sikkerhetsfeltet befinner seg i spennet mellom organisatorisk sikkerhet og samfunnssikkerhet.  


Arbeidsoppgaver

Postdoktorstipendet er tilknyttet RISKY-prosjektet, finansiert av NFR, ledet av NTNU Samfunnsforskning, og som inkluderer ledende sikkerhetsforskere nasjonalt og internasjonalt. 

I prosjektet studeres de praktiske konsekvensene av at petroleumsnæringen har innført en risikodefinisjon basert på usikkerhet. Prosjektet har flere forskningsspørsmål:

 • Hvilke samfunnsmessig og vitenskapelig utviklingstrekk i risikodiskursen førte til Petroleumstilsynets endring av risikokonseptet?
 • Hvordan er risikokonseptet implementert, hvordan brukes og hvordan utvikler det seg i
  - offentlig forvaltning av norsk petroleumsnæring?
  - risikohåndteringen i norske petroleumsselskaper?
  - standardisering og sertifisering? 
 • Hvordan er Petroleumstilsynets skifte i risikodefinisjon sammenlignet med andre land og bransjer, og hvordan utvikles en slik risikodefinisjon basert på usikkerhet over tid, mellom bransjer og land? 

Postdoktorarbeidet kan legge vekt på ett-to av punktene over. Søknaden må inneholde et avsnitt om søkerens ideer til postdoktorarbeidet, for eksempel teoretisk eller empirisk fokusområde, eller titler til mulige artikler som postdoktor kan skrive i samarbeid med prosjektgruppa. 
Se mer om RISKY-prosjektet her:  NTNU Samfunnsforskning - RISKY (https://samforsk.no/Sider/Prosjekter/RISKY.aspx) 

Den som ansettes vil i hovedsak inneha rollen som postdoktor i RISKY, samtidig som man også blir inkludert i andre relevante prosjekt og avdelingens aktivitet for øvrig. 


Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen relevante fagområder 
   
 • Engasjement for sikkerhetsforskning 
   
 • Interesse for å kombinere forskjellige metoder 
   
 • Trives med å jobbe i team    
   
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk og engelsk   

Den som søker må interessere seg for forskning på (u-)sikkerhet og risiko, og ha ønske om å være med på å styrke avdelingens kompetanse og aktivitet på området.  Vi ønsker kandidater som lett lar seg engasjere faglig, som ønsker å jobbe tverrfaglig og som evner å se overføringsverdien mellom ulike fagfelt. Kandidaten bør ha en sterk ansvarsfølelse i henhold til frister, god gjennomføringsevne, og være glad i å formidle eget fag.


Vi tilbyr
 • Fast stilling som forsker 2 i et inkluderende og faglig dyktig felleskap  

 • Mulighet for å ha et dedikert faglig fokus på risikostyring og usikkerhet gjennom et postdoktorstipend   

 • Mulighet til å jobbe i et unikt forskningsfellesskap med faglig engasjement for forholdet mellom skarp og butt ende; interkommunal beredskap; kriseledelse; målkonflikter; sikkerhetskultur; sjømannskap; human factors - for å nevne noe.

 • Gode forsikring- og pensjonsordninger 

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 • Lønn etter avtale 


Spørsmål om stillingen

Innen søknadsfristen må kandidaten laste opp følgende dokumenter og informasjon: 

 • Søknad, inkl. beskrivelse av faglige interesser og ideer til postdoktorarbeidet 
 • CV 
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester  
 • 2-3 utvalgte publikasjoner og publikasjonsliste

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningssjef  Tonje Osmundsen,
epost: tonje.osmundsen@samforsk.no, tel: 982 17 758

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.


Om arbeidsgiveren

NTNU Samfunnsforskning AS er et betydelig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt i Norge, og utfører forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Størstedelen av instituttets forskning berører enten velferdspolitiske tema eller er knyttet til organisasjon og ledelse. Virksomheten er i hovedsak basert på eksternfinansierte forskningsprosjekter, og drifter i tillegg et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Instituttets forskere representerer flere fag, de fleste med bakgrunn i samfunnsfag, men også mange fra helsefag, realfag og teknologifag. Instituttet har ca. 100 medarbeidere.

Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Instituttet driver sin virksomhet i Trondheim, og størstedelen av selskapet har lokaler like ved NTNUs campus på Dragvoll.

Virksomheten ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018

 

Sektor
Offentlig
Sted
Dragvoll Alle, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Sikkerhet
Følg firma
52 følger dette firmaet

Dragvoll Alle, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 224547033
Sist endret 9. jul. 2021 12:11

Rapporter annonse