Utløpt

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig inntil 2 midlertidige stillinger som

Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Stillingstittel
Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor i pedagogikk
Frist
04.07.2021
Ansettelsesform
Vikariat
Om Instituttet

Institutt for pedagogikk og samfunnsfag (https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-laererutdanning-og-pedagogikk/institutt-for-pedagogikk-og-samfunnsfag-hamar) på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.


Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for  er det ledig inntil 2 midlertidige stillinger i 100% som Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor i pedagogikk/Veiledning for perioden 01.08.2021 - 31.07.2022.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Christina Niemi mølstad: Tel: +4762517290, Mob: +4741145779, e-post: christina.molstad@inn.no

Ylva Langaas: Tel: +4762517829 Mob: +4791156480, e-post:ylva.langaas@inn.no


Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver i pedagogikk, knyttet til lærerutdanningsprogrammene.
 • Undervisning og veiledning av studenter vil kunne påregnes innenfor pedagogikk i grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk
 • utdanning, lektorutdanning, samt masterstudiet i tilpasset opplæring
 • Leveranser inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet som veilening og yrkesfag
 • Lærerutdanningsfag
 • Leveranser inn mot videreutdanning, kurs og oppdragsvirksomhet rettet mot praksisfeltet knyttet til veiledning og yrkesfag 
 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglige ansatte
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Den ene av stillingene vil ha spesielt ansvar for fakultetets studietilbud innen veiledning og yrkesfag. Den andre vil være mer rettet mot lærerutdanningene.


Kvalifikasjoner

.Formalkompetanse

 • Fullført doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet eller kompetanse innenfor fagområdet i henhold til gjeldende regelverk.
 • Mastergrad eller tilsvarende innen pedagogikk/veiledningspedagogikk
 • Det kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse og ved ansettelse legges det vekt på undervisningsdyktighet
 • For stillingen er det særlig ønskelig med kompetanse inn mot høgskolens strategiske satsinger på lærerutdanning, masterutdanning og forskerutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Den som ansettes må ha kompetanse, interesse og egnethet til å bidra inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet.
 • Det forventes at den tilsatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale muligheter og undervisningsformer

For stillingen som tillegges ansvar for fakultetets studietilbud innen veiledning kreves det relevant utdanning innen veiledningspedagogikk eller annen aktuell utdanning og erfaring fra fagfeltet.

For ansettelse i førsteamanuensis/Førstelektor kreves dokumentasjon på tilkjent førstekompetanse innen relevant fagfelt.

Erfaringskompetanse

 • Undervisningserfaring fra høgere utdanning og lærerutdanning vil spesielt tillegges vekt

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse 

 • Evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.   
 • Evne til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag

De som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet. 

Personlig egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT. 
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Mestrer læringsplattformer
 • Digital undervisning

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk(skandinavisk språk). 
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.


Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 5 arbeider

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her (https://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver)

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er Sterkere sammen .

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 280 ansatte.Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Holsetgaata 31, 2318 Hamar
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Kurs og opplæring,
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger
Følg firma
201 følger dette firmaet

Holsetgaata 31, 2318 Hamar

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 222882575
Sist endret 29. jun. 2021 17:38

Rapporter annonse