Utløpt

Kontrollingeniører - drift og vedlikehold av veg

Arbeidsgiver
Troms og Finnmark fylkeskommune Veidrift
Stillingstittel
Ønsker du å bidra til bedre veier som kontrollingeniør?
Frist
21.06.2021
Ansettelsesform
Fast

Som kontrollingeniør bidrar du til at våre brukere av vegnettet får en positiv opplevelse. Vi søker kontrollingeniør til drift og vedlikehold av veg til fast stilling ved Avdeling for drift, vedlikehold og forvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kontorsted er Hammerfest.

Som kontrollingeniør vil du ha ansvar for teknisk-, kvalitets- og dokumentasjonskontroll av driftskontrakter, samt oppfølging av entreprenører og konsulenter på anlegg. Du vil også ha ansvar for inspeksjon og kontroll av vegnettet, samt mindre forefallende arbeid langs vegnettet. Stillingen innebærer tett samarbeid og oppfølging av entreprenører og konsulenter, samt deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper.

Oppgaver:

 • Utføre kontroll og oppfølging av kontraktsarbeider med fokus på teknisk kvalitet, SHA, mengdekontroll og måloppnåelse
 • Utarbeidelse av kontrollplaner
 • Inspeksjon av vegnettet, registrering av vedlikeholdsbehov
 • Utarbeide bestilling til entreprenør i samråd med byggeleder
 • Gjennomgang og kontroll av entreprenørens gjennomføring av driftskontraktene
 • Oppfølging av HMS ute på anlegget
 • Kontroll av dokumentasjon og legge resultater inn i våre kvalitets- og fagsystemer.
 • Bistå byggeleder i arbeidet med innsamling av data og korrekt dataleveranse til NVDB i henhold til data-katalogen
 • Stedfortreder for byggeleder ved behov
 • Ajourhold av Plania for inspeksjoner og arbeider i tunnel

Reisevirksomhet må påregnes.

Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra Teknisk fagskole eller høgskole er ønskelig, men relevant og lang erfaring kan kompensere for dette. Videre må du ha erfaring fra drift av veg, enten som byggherre eller utførende entreprenør. Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy og førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på:

 • Faglig ekspertise
 • Konstruktivt samarbeid og løsningsorientert
 • Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert.

Vi tilbyr

 • Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Et trivelig og sosialt miljø
 • Det flere fordeler ved å bo i tiltakssonen Nord Troms og Finnmark. Du kan lese om fordelene her: http://www.finnmark.no/

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 21.06.21

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Yvonne Johannessen på mobil 97772936.

Om arbeidsgiveren

Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver.

Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger.

Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap.
Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon.
Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv.

I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner.
Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den nye samferdselsdivisjonen.
Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 18 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende.
Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer.

Sektor
Offentlig
Sted
Strandvegen 13, 9600 Hammerfest
Bransje
Drift og vedlikeholdstjenester
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Teknisk personell,
Teknisk service

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Yvonne Johannessen
Telefon
977 72 936
Følg firma
24 følger dette firmaet

Strandvegen 13, 9600 Hammerfest

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 221215293
Sist endret 9. jun. 2021 13:18

Rapporter annonse