Miljøterapeut/case manager

Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
22.06.2021
Ansettelsesform
Fast

DPS Østre Agder er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. DPS Østre Agder består av 3 enheter; døgnpost, ambulante tjenester og polikliniske tjenester med gruppebehandling. Ambulante tjenester består av: Ambulant akutt-team, og FACT team. Den ambulante FACT delen består av to team hvorav et team er  FACT Ung. Den polikliniske enheten har 4 team med base i Tvedestrand (Poliklinikk Øst), Arendal (Poliklinikk Arendal/Froland), Grimstad (Poliklinikk Vest) og dagbasert intensiv gruppebehandling. DPS Østre Agder er også et utdanningssted for leger under spesialisering.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som miljøterapeut. Arbeidsted vil for tiden være hos team FACT Ung i Arendal.

FACT Ung har som hovedoppgave å utrede, behandle og følge opp pasienter med mistanke eller etablert førstegangspsykose. FACT Ung er et flerfaglig sammensatt team som jobber tverrfaglig. Per i dag har FACT Ung følgende stillinger: sykepleier, spesialsykepleier, IPS jobbespesialister, psykologspesialist, overlege, merkantil og personer med brukererfaring. Teamet jobber etter FACT modellen og har base på Bjorbekk. I tillegg til å jobbe ambulant, består behandlingen bl.a. av grupper og undervisning (IMR) for pasienter. Arbeidstid er mandag-fredag på dagtid og en har østre del av Agder fylke som opptaksområde. Teammedlemmene må påregne oppgaver innenfor et bredt spekter ut fra pasientens behov. FACT Ung har fokus på recovery og tidlig intervensjon (TIPS). Kjennskap til rus og andre tilleggsdiagnoser er en fordel. Målgruppen er personer i aldersgruppen 12 – 30 år (førstegangspsykoselidelser) som kan trenge ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, ofte i samarbeid med ulike tjenesteytere på kommunalt nivå. Stillingen vil ha fokus på sosialt arbeid og det vil derfor være en fordel med kjennskap til NAV. Den som får tilbud om stilling må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Case manager etter FACT modell 
 • Sammen med spesialister drive utredning og behandling
 • Samarbeid med fastleger og eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen
 • Samarbeid med andre enheter i sykehuset, skoler, BUP og NAV
 • Ha ansvar for grupper og undervisning for pasienter og pårørende
 • Ambulant oppfølging av pasienter i hele Østre Agder
 • Veiledning internt og eksternt
 • Bistå med psykososial tilnærming i alle FACT team og i hele avdelingen ved behov            

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor utdanning i relevant fagområde (vernepleie/sykepleie/psykologi/sosionom/arbeids - og velferdsfag eller annen helse eller samfunnsfaglig utdanning.
 • Erfaring fra FACT team eller psykosebehandling og oppfølging
 • Erfaring med NAV samarbeid
 • Erfaring med arbeid innen sosialfaglig klinisk arbeid
 • Tidligere erfaring med Recovery arbeid
 • Erfaring med rusbehandling og/eller TIPS er ønskelig
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Førerkort for bil klasse B
 • Den som tilsettes må beherske norsk meget godt, både muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Faglig nysgjerrig og interesse for fagutvikling
 • Interessert i videreutvikling av tjenesten og samarbeidet med de kommunale tjenestene
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere pasientenes psykiske og fysiske utfordringer
 • Evner å ta imot veiledning og være trygg på seg selv

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Tjenester med høyt faglig nivå og en utfordrende og variert arbeidshverdag
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Om arbeidsgiveren- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook


Sektor
Offentlig
Sted
Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sosionom,
Sykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Niclas Halvorsen
Stillingstittel
Enhetsleder/overlege
Telefon
452 01 202
Følg firma
277 følger dette firmaet

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 220170664
Sist endret 28. mai 2021 15:32

Rapporter annonse