Utløpt

Er du vår nye, dyktig utvikler til nettverksoperasjoner?

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Utvikler
Frist
06.06.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser. For å lykkes må vi blant annet skaffe oss tilgang til informasjon. Dette gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. En av metodene kaller vi offensive cyberoperasjoner. Etterretningstjenesten er den virksomheten i Norge som gjennomfører offensive cyberoperasjoner. Vi trenger folk som har potensiale til å bli de aller beste innenfor dette fagfeltet.
Du bør ha gode programmeringsferdigheter i minst ett språk, enten lav-nivå eller høy-nivå, f.eks C/C++ eller Python. I tillegg bør du ha kjennskap til minst ett av følgende områder: web/OS-sikkerhet,  web-crawling og skraping, dataflyt, prosessering og smart presentasjon av store datasett.

Stillingene vil være tett knyttet til eksisterende kompetansemiljøer for etterretning i det digitale rom. Vi har et unikt teknisk miljø med liten grad av byråkrati og stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag. Vi ser etter deg som evner å være kreativ med bakgrunn i egen spisskompetanse. Hos oss får du muligheten til å gjøre dine tekniske interesser (og sannsynligvis største hobby) til ditt daglige virke med operative leveranser til nasjonalt anliggende arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både deg som person og din faglige utvikling. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden og gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle satsningsområder for offensive cyberoperasjoner
 • Jobbe operativt mot relle mål i et skarpt miljø
 • Delta i koordinering på tvers av avdelinger
 • Utarbeide metoder for teknisk innsamling av data fra ulike mål og bidra til å utvikle tekniske verktøy

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet. 
 • Erfaring innen dataflytteknologi, samt erfaring med eller inngående forståelse av minst ett av følgende områder: web/OS-sikkerhet, web-crawling og skraping, prosessering og smart presentasjon av store datasett
 • Programmeringsferdigheter innen høynivå-språk som eksempelvis Python
 • Gode språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad  innen relevante tekniske fag
 • Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen data pen-testing, programmering, reverse engineering, sårbarhetsanalyse eller systemadministrasjon
 • Etterretningsfaglig kompetanse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Evne til problemløsning
 • Læringsvilje og nysgjerrighet
 • Evne til risikovurdering og med god dømmekraft
 • Selvstendig, men også med evne til samhandling
 • Initiativrik, og med god gjennomføringsevne
 • Sterk interesse for teknologi og informasjonssikkerhet

Vi tilbyr

Stilling: Overingeniør (kode 1087)
Lønn: kr. 555 800 – 643 000 (lønnstrinn 62 - 70) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
Arbeidssted: Oslo

Om arbeidsgiveren

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Lutvannsveien 60, 0676 Oslo
Bransje
Forsvar og militær,
IT,
IT - programvare
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
IT utvikling / Utvikler (generell)

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Faglige spørsmål
Telefon
23 09 45 19
Følg firma
7819 følger dette firmaet

Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 218396451
Sist endret 12. mai 2021 15:12

Rapporter annonse