Utløpt

Driftsekniker-bygg

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Driftstekniker-bygg tre stillinger
Frist
01.06.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift har vi utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av vår leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi spesialiserer vårt driftspersonell innen enten teknisk bygningsdrift eller brukertjenester. Vi bruker FDVU-system for innmelding og oppfølging av alle brukerhenvendelser, internkontroll av eiendommene og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Et driftsområde er organisert i driftsgrupper som består av driftsingeniør, driftsledere og driftsteknikere. Driftsingeniøren koordinerer områdets tekniske arbeid i samråd med områdeleder Driftsledere har ansvar for å planlegge og utføre driftsgruppens arbeid, følge opp prosjekter, og rapporterer til driftsingeniør og områdeleder. Vi søker nå 3 driftsteknikere til teknisk bygningsdrift i tre driftsområder. Som driftsteknikerne har du ansvar for utføring og dokumentering av internkontroll, planlagte oppgaver og løpende drift- og vedlikeholdsoppgaver.  


Arbeidsoppgaver
 • Utføre og dokumentere internkontroll
 • Følge opp og bistå i prosjekter
 • Løpende drift av bygninger
 • Diverse administrative oppgaver
 • Tilsynsoppgaver
 • Tekniske tjenester
 • Rapportering på egne oppgaver
 • Bidra til seksjonens måloppnåelse
 • Andre driftsrelaterte oppgaver, herunder oppgaver ifbm førstelinjetjenesten, samt brukertjenester ved behov

Kvalifikasjonskrav 
 • Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant praktisk bakgrunn fra håndverkerfag
 • Fagbrev innen relevante fagfelt vil være en fordel, fortrinnsvis innen VVS, automasjon, elektro eller bygg.
 • Relevant erfaring, gjerne innen drift og vedlikehold av bygninger eller tekniske anlegg vil bli vektlagt
 • Det kreves grunnleggende IT-kompetanse for å bruke relevante digitale verktøy
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 •  

Personlige egenskaper

Vi søker tre driftsteknikere med høy gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er opptatt av effektivitet og utvikling. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk en forutsetning.  Det forutsettes at du har helse til å utføre arbeidsoppgavene


Vi tilbyr
 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som driftstekniker SKO 1136 i lønnsspenn mellom kr.  422 600 - 466 500.
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet


Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Steffen Hellesø tel. 95841237


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

 

 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Problemveien 7, 0313 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Teknisk personell
Følg firma
3837 følger dette firmaet

Problemveien 7, 0313 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 218281746
Sist endret 14. mai 2021 12:20

Rapporter annonse