Utløpt

Vil du vera med å gje born og unge i Bjørnafjorden kommune ein trygg oppvekst?

Arbeidsgiver
Førebyggande helsteteneste
Stillingstittel
Vi søkjer engasjerte helsesjukepleiarar
Frist
23.05.2021
Ansettelsesform
Prosjekt
Bli kjent med Bjørnafjorden kommune

Førebyggande helseteneste har om lag 30 tilsette og er organisert under kommunalsjef for oppvekst saman med barnevernstenesta, PPT, barnehagane og skulane. Eininga er delt i 3 avdelingar; avdeling jordmorteneste, avdeling helsestasjon og flyktninghelse og avdeling skule. 

Bjørnafjorden kommune har fått midlar frå Helsedirketoratet til å styrke det førebyggande arbeidet. Førebyggande helseteneste har dermed ledig 140% stilling i perioden 01.08.21 - 30.06.22, til vårt team. Midlane er knytt til tenester i barneskule og flyktninghelse.

Vi har og ledig 50% vikariat på helsestasjonen fra 01.08.21 - 28.02.22. Det kan bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver med bakgrunn i interne endringer.

 Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene er knytt til ordinært førebyggande arbeid i skulehelsetenesta etter lovverk, retningsliner og kommunale målsetninger.

Kvalifikasjonar
Vi ser etter deg som har:

  • godkjend utdanning som helsesjukepleiar
  • førerkort klasse B

Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent.
Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Ønska kvalifikasjonar

Vi søker etter deg som: 

  • har gode gjennomføringsevner og leverer resultat i samsvar med styringsdokument, mål, handlingsplanar og satsingar
  • har høg arbeidskapasitet, er strukturert og organiserer arbeidet ditt på ein god måte
  • har evne til å jobbe sjølvstendig og i team
  • er brukar- og serviceorientert med ei konstruktiv kommunikasjonsform

 Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.

 Vi tilbyr

  • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.
  • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
  • Løn etter gjeldande avtalar.
  • Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.

Her kan du lese meir om pensjonsordninga i KLP Offentlig tjenestepensjon kort fortalt - KLP.no. 

For undervisningsstillinger kan du lese meir om pensjonsordninga hos Statens Pensjonskasse; Forside SPK.no - Statens pensjonskasse

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

Om arbeidsgiveren


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Torggata 7, 5200 Os
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Helsesøster

Nøkkelord

helsesykepleier, forebygge, helsestasjon, skolehelse, flyktninghelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Astrid Gaupholm
Telefon
416 02 082
Kontaktperson
Marita Måge
Telefon
909 14 741
Kontaktperson
Marita Wallevik
Telefon
922 82 434
Følg firma
336 følger dette firmaet

Torggata 7, 5200 Os

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 217784699
Sist endret 7. mai 2021 16:23

Rapporter annonse