Utløpt

Vil du være med på å utvikle sikkerhetsseksjonen og deg selv i samarbeid med et solid fagmiljø?

Arbeidsgiver
Vestre Viken
Stillingstittel
Sykepleier og vernepleier Sikkerhetsseksjonen
Frist
30.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Vestre Viken Helseforetak

Sikkerhetsseksjonen skal bygge opp et sterk faglig miljø for fremtiden og på vei inn i nytt sykehus i 2025. Vi søker etter fem  100 % faste stillinger dag/aften for sykepleier og vernepleiere. Som ny medarbeider hos oss vil du få et skreddersydd opplæringsprogram og mulighet for videreutdanning innen psykisk helsearbeid/psykisk helse og rusrelaterte problemer. Vi vil bygge opp en solid gruppe av sykepleier og vernepleiere og bruke ekstra ressurser på fag og kompetanse for å utvikle avdelingen og skape kompetente trygge ansatte som vi kan beholde i mange år. Seksjonen er opptatt av fagutvikling og har i flere år bidratt i forsknings og fagutviklingsprosjekter 

Vår Sikkerhetsseksjon er for tiden organisert som egen avdeling med egen avdelingssjef i tillegg til to seksjonsledere. Vi er opptatt av nærledelse, være tilgjengelige og støttende for våre ansatte og skape et godt arbeidsmiljø. Våre ansatte er vår viktigste ressurs.  

Vi søker etter deg som har interesse for fagfeltet, er engasjert, har evne til å motivere og bidra til endring og utvikling. 

 Vi har 12 døgnplasser som jobber målrettet med mennesker med komplekse lidelser og voldsrisikoutfordringer. Sikkerhetsseksjonen arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud. Vi etterstreber å gi god behandling, bistår pasientene våre i styrking av livskvalitet samtidig som ivaretakelse av samfunnsvernet står i fokus.

Vi bruker ERM (Early Recognition Method) i det strukturerte miljøterapeutiske arbeidet for å sikre gode tverrfaglige behandlingsforløp, med fokus på brukermedvirkning og egenomsorg i tillegg til andre anerkjente verktøy. Vi gjennomfører systematiske voldsrisikovurderinger, ved bruk av strukturert kliniske vurdering (HCR 20v3) og utarbeider voldsrisikohåndteringsplaner, ofte sammen med pasientene.

Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner, FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus og ikke minst Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst. Sikkerhetsseksjonen har også bygget opp et eget FACT-team, som skal drive fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser og få til tett kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.  

Stillingene er 100 % faste turnus stillinger på dag/kveld. Vi ønsker høyt faglig fokus og du vil for tiden få en uke til disposisjon for faglig oppdatering i løpet av året, i tillegg til lovregulert ferie.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og behandle pasienter
 • Oppfølging av pasienter i daglige aktiviteter både i og utenfor seksjonen, en til en kontakt, observasjoner og støttesamtaler
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Utarbeide voldsrisikovurderinger og håndteringsplaner
 • Tett samarbeid og samhandling med eksterne samarbeidspartnere
 • Medikamenthåndtering
 • Pasientadministrativt arbeid
 • Opplæring og veiledning av nyansatte

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier, gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk lidelse og rehabiliteringsprosesser
 • Ønskelig med videreutdanning i, og/eller erfaring med voldsrisikovurdering og -håndtering
 • Ønskelig med erfaring fra akuttarbeid og/eller ambulerende arbeid
 • På grunn av den miljøterapeutiske sammensetningen i seksjonen oppfordres menn til å søke

Personlige egenskaper

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Vi legger til rette for videreutdanning innen psykisk helsearbeid/psykisk helse og rusrelaterte problemer
 • For tiden en uke til disposisjon for faglig oppdatering i løpet av året i tillegg til lovregulert ferie  Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Opplæring i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk
 • Eget introduksjonsprogram i tillegg til opplæring på seksjon
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Leie av personalbolig i gangavstand til sykehuset
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland   

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.Velkommen som søker!

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Strandveien 35, 1392 Vettre
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Psykiatri,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

Sikkerhetspsykiatri,, sykepleier,, vernepleier,, Blakstad,, spesialisthelsetjenesten

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Thomas Fuglerud
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
990 43 672
Kontaktperson
Marianne Løvlien
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
470 87 891
Kontaktperson
Liv Mølbach
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
930 35 745
Følg firma
1254 følger dette firmaet

Strandveien 35, 1392 Vettre

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 217767484
Sist endret 7. mai 2021 13:54

Rapporter annonse