Utløpt

Vil du bidra til at vi når våre mål innen samfunnsansvar gjennom god kontraktsforvaltning og prosessledelse?

Arbeidsgiver
Politiets Fellestjenester
Stillingstittel
Kontraktsforvalter og prosessleder
Frist
09.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Politiets Fellestjenester (PFT) har ca. 420 ansatte som holder til i Oslo, på Jaren (Hadeland) og i Kristiansund. I tillegg har vi medarbeidere spredt over flere regioner ellers i landet.
 
PFT Anskaffelser og juridisk er en avdeling med ca. 40 medarbeidere. Medarbeiderne i avdeling for Anskaffelser og juridisk har ansvar for å gjennomføre anskaffelser, inngå rammeavtaler, kontrakter og enkeltanskaffelser i tråd med kategoristrategi, etatens prioriteringer, prosesser, rutiner og gjeldende regelverk (i hovedsak lov og forskrift om offentlige anskaffelser).
 
Stillingen inngår som nyopprettet stilling i avdelingens seksjon for planlegging og implementering og vil ha arbeidssted på Jaren/Majorstua. Seksjonen består i dag av 4 medarbeidere og har ansvar for påseplikt og samfunnsansvar, forvalting av styringssystemet, verktøystøtte, politiets anskaffelsesplan, industrisikkerhet og forbruksanalyser (Spend). Stillingen skal også være prosessleder for våre prosesser i styringssystemet. Vi har etablert gode prosesser som gjør at vi kan fokusere på hvordan anskaffelser kan bidra til å løse politiets kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag.  Stillingen vil bli en viktig bidragsyter i forbindelse med leverandørstyring og prosessforvaltning.

Hovedansvarsområde

Stillingen er todelt og skal ha ansvar for følgende:
1. Kontraktsforvaltning og samfunnsansvar herunder påseplikt (50%)
2. Prosessledelse og ansvar for avdelingens styringssystem (50%)

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen:
1. Kontraktsforvalter – Samfunnsansvar og påseplikt (50%)

 • Forvaltningsansvar for at menneskerettigheter, miljø, lønn og arbeidsvilkår blir ivaretatt og fulgt opp i PFTs anskaffelsesprosesser og kontrakter.
 • Bidra til å tydeliggjøre rolle og ansvarsfordeling i gjennomføringen av leverandørkontroller. Videreutvikle politiets prosesser, maler og rutiner.
 • Gjennomføre systematisk risikovurdering av porteføljen, planlegge og gjennomføre kontroller av leverandører og underleverandører i samarbeid med kontraktsadministratorene. Etablere oversikt over og risikovurdere leverandørkjeden.
 • Følge opp avvik og tiltak som avdekkes ved kontroll og revisjon.
 • Som del av tverrfaglige anskaffelsesteam bidra med rådgivning innen samfunnsansvar og påseplikt.
 • Rapportere status og risikobilde med forslag til nødvendige tiltak for PFTs ledelse.

2. Prosessleder for avdelingens styringssystem (50%)

 • Forvalte, videreutvikle og oppdatere avdelingens prosesser, maler og rutiner for gjennomføring av anskaffelser (Prosessleder).
 • Lede avdelingens forbedringsteam for prosesser og maler (prosess- og malkomité).
 • Være avdelingens representant i kvalitetsteamet i PFT.
 • Bistå og delta i internrevisjonsteamet ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdannelse på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis innen jus eller økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring innenfor fagområdene påseplikt, samfunnsansvar og/eller prosessutvikling.
 • God kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning og offentlige anskaffelser.
 • Vi ønsker at du har et etablert nettverk (f.eks.: med arbeidstaker-organisasjoner, NAV, skatt, Etisk handel, Fair Play bygg o.l.).
 • Kunnskap og erfaring fra konkurransegjennomføringsverktøy, kontraktsadministrasjonsverktøy, ulike innkjøpssystemer, budsjett, regnskapssystemer, og/eller analyseverktøy.
 • Førerkort kl B er påkrevet. Det må påregnes noe reisevirksomhet i arbeidet med å utøve samfunnsansvar/påseplikt/leverandøroppfølging.
 • God norsk og engelsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, gjerne et tilleggsspråk.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ til å utvikle arbeidsområdet videre og sørger for deling av kunnskap. Du er opptatt av forbedringer, er nysgjerrig og løsningsorientert.
 • Du skal kunne arbeide analytisk, helhetlig, strukturert og systematisk med alle våre anskaffelser og kontrakter, og følge opp disse i ulike prosesser og tidsløp. Du har fokus på riktig kvalitet i leveranser.
 • Du må kunne styre arbeidet selv, sette mål og ha god kontroll på leveransene.
 • Din arbeidsform er effektiv og du er i stand til å planlegge, iverksette, evaluere, gjennomføre og følge ulike løp – til prosessene er sluttført. Du evner til å prioritere i en hektisk hverdag og ha høy gjennomføringsevne også under tidspress.
 • Integritet i alle våre gjøremål og forretninger er grunnleggende.
 • Kommuniserer tydelig og effektivt, skriftlig så vel som muntlig. Du veileder og bidrar til både interne anskaffelsesteam og leverandører på en trygg og god måte som innbyr til tillit og samarbeid. Du er omgjengelig, tilpasser deg ulike miljøer og har godt humør.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr. 700.000-820.000 brutto pr. år, alternativt som rådgiver (stillingskode 1434), fra kr. 620.000-700.000 brutto pr. år, i henhold til Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

www.politiet.no

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
Bransje
Annet,
Juridiske tjenester,
Offentlig administrasjon,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Annet,
Forhandling,
Jurist

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lars Arnstein Grime
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
61 31 80 33
Følg firma
620 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 215924645
Sist endret 22. apr. 2021 16:57

Rapporter annonse