Utløpt

Sentralt fagansvarlig Energi

Arbeidsgiver
Avinor AS
Stillingstittel
Sentralt fagansvarlig Energi
Frist
16.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Avinor AS

Avinor arbeider aktivt for å redusere egne utslipp og bidrar til å redusere klimagassutslippene fra luftfartsbransjen.  Vi har mål om å være internasjonalt ledende i dette arbeidet. Energimålet vårt, som er en del av Avinor sin miljøstrategi, er å redusere innkjøpt energi til bygg og anlegg med 14% fra 2019 til 2025. 
Alle Avinor sine lufthavner har innført energiledelse og det arbeides systematisk med oppfølging av energiforbruket. Det gjennomføres kontinuerlig små og store tiltak, som blant annet tuning og oppgradering av tekniske anlegg og innføring av nye energikilder. Det er fokus på fornybar og egenprodusert energi. 

Stillingen som Sentralt fagansvarlig Energi inngår i avdeling for Infrastruktur som har det overordnede ansvaret for fagområdene innenfor bygg og infrastruktur i hele Avinor-konsernet. I tillegg er stillingen en del av Klimaprogrammet, som spenner seg på tvers av avdelinger og arbeider med å redusere klimagassutslippene fra flytrafikken, tilbringertjenester og lufthavndriften. Stillingen har også et tett samarbeid med miljøavdelingen i Avinor, hvor det jobbes aktivt med å forbedre egen miljøpresentasjon, samt redusere virksomhetens påvirkning på miljøet.
Stillingen har en essensiell rolle i Avinor sitt energiarbeid og vil gjennom sitt sentrale fagansvar i konsernet være en samlende kraft for energimiljøet i organisasjonen. Det vil være et nært samarbeid med fagmiljøet og lufthavnledelsen på alle Avinor sine lufthavner.
Arbeidssted er Oslo-området. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i Avinors overordnede miljø- og klimaarbeid
 • Utarbeide energimål samt handlingsplan for hver strategiperiode
 • Lede og delta i energiledelsesmøter og sørge for samhandling og erfaringsoverføring mellom lufthavnene
 • Operasjonalisering av energiledelse
 • Arbeide aktivt med Avinor sitt energioppfølgingssystem 
 • Forvalte portefølje for energiprosjekter, samt være prosjektleder
 • Premissgiver for energi i større utbyggingsprosjekter
 • Støttespiller og sparringspartner for energirelaterte problemstillinger på lufthavnene
 • Legge til rette for kompetanseheving innen energieffektivisering på lufthavnene
 • Drive innovasjonsarbeid, eksempelvis alternative energikilder, smartstyring og optimalisering
 • Være oppdatert om støtteordningene i ENOVA og være ansvarlig for håndtering av søknader og rapportering

Kvalifikasjoner

 • Har relevant høyere utdanning på bachelor-/masternivå
 • Har god kunnskap om energioppfølgingssystem, tekniske anlegg, livsløpskostnader og fornybar energi

Personlige egenskaper

 • Er strukturert og god på planlegging
 • Er selvgående, initiativrik og nysgjerrig
 • Har stor fremdrift og gjennomføringsevne
 • Ønsker å bygge gode team og spille kollegaer gode
 • Brenner for energi, miljø og bærekraft

Vi tilbyr

 • En spennende, selvstendig stilling hvor du aktivt bidrar til energireduksjon
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Om arbeidsgiveren

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.


Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.


Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.


Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.


Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.


Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Sektor
Offentlig
Sted
Dronning Eufemias gate 6, 0150 Oslo
Bransje
Luftfart
Stillingsfunksjon
Kvalitetssikring,
Prosjektledelse,
Rådgivning

Nøkkelord

Fagansvarlig, Energi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Fosshaug
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
482 24 042
Følg firma
1788 følger dette firmaet

Dronning Eufemias gate 6, 0150 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 215863930
Sist endret 22. apr. 2021 08:14

Rapporter annonse