Utløpt

Prosjektmedarbeidere til stort tverrfaglig utredningsprosjekt for barnevernet i Bergen

Arbeidsgiver
Bergen kommune
Stillingstittel
Prosjektmedarbeider
Frist
10.05.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Bergen Kommune
Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ergo- og fysioterapitjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid. Virksomheten er delt inn i fire byområder. Etaten skal nå, i tråd med planen " Bergens barn - byens framtid", videreutvikle Barne- og familietjenestene i de fire byområdene.   
 
Bergens barn og unge skal ha tilgang på en barneverntjeneste de opplever som trygg, der de blir hørt og som de har tillit til. Bergens barneverntjeneste skal arbeide kunnskapsbasert, ta utgangspunkt i Etat for barn og families verdigrunnlag og strategiske mål og være i tråd med FNs barnekonvensjon.
 
Kvaliteten på kjerneoppgavene i barnevernet skal styrkes, og mulighet for å få hjelp utenfor barnevernet skal utvides. Dette innebærer at barnevernet skal ta hånd om de mest alvorlige sakene, der barn og unge trenger beskyttelse mot omsorgssvikt og overgrep. Barn, unge og deres omsorgspersoner som har behov for oppfølging og hjelp, skal få dette utenfor barneverntjenesten. Dette innebærer en samtidig utvikling av barneverntjenesten og andre tjenestetilbud for å ivareta dette behovet.
 
Etat for barn og familie skal nå i gang med et utredningsarbeid som skal utarbeide konkrete forslag til tiltak som bidrar til denne utviklingen.
 
I den forbindelse, lyses det ut 5 x 100% engasjement stillinger som prosjektmedarbeider. Stillingene vil være knyttet til Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til utredningsarbeidet og bestå av blant annet:

 • Gjennomgang og analyse av eksisterende kunnskap og føringer
 • Innhenting av kunnskap som er nødvendig for måloppnåelse. Slik kunnskap vil hentes inn fra barn og unge, omsorgspersoner, ansatte og fagpersoner
 • Utarbeide skriftlige anbefalinger og beslutningsgrunnlag
 • Bidra til kommunikasjon og informasjonsaktiviteter tilknyttet utredningen

   

Kvalifikasjoner

Det vil settes sammen en arbeidsgruppe med bred kompetanse og erfaring.

 • Krav til relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Det er ønskelig med høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Det er ønskelig med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra gjennomgang og skriftlig oppsummering av kunnskap vil vektlegges 

 

Personlige egenskaper

 • Engasjement for medvirkning og brukersentrerte tjenester
 • Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter og kontaktskapende evner
 • God organisasjons- og prosessforståelse 
 • Selvstendig, strukturert, handlekraftig 
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og i team
 • Evne til å inspirere, motivere og være løsningsorientert 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

  Noe arbeidstid på kveld må påregnes. Det vil kunne bli noe reisevirksomhet i løpet av utredningsarbeidet.
 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et spennende utviklingsmiljø og meningsfullt samfunnsoppdrag. Kunnskapssenteret utgjør kjernen i etatens utviklingsarbeid, som har tydelig forankring i planer vedtatt av byrådet  

Vi tilbyr deltakelse i et viktig prosjekt som vil være av stor betydning for barn og unge i Bergen

Lønn etter gjeldende retningslinjer for Bergen kommune

Varighet: 6 måneder

Oppstart: 16.08.2021

  

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Allehelgens gate 2, 5016 Bergen
Bransje
Helse og omsorg

Nøkkelord

Barnevernspedagog, Sosionom, Helsesykepleier, Psykolog, Tverrfaglig

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Maria Elisabeth Norheim
Stillingstittel
Psykologspesialist
Telefon
975 01 904
Følg firma
3662 følger dette firmaet

Allehelgens gate 2, 5016 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 215768457
Sist endret 29. apr. 2021 15:41

Rapporter annonse