Utløpt

Spennende forskerstilling innen ålegras-økologi og habitatkartlegging

Arbeidsgiver
Havforskningsinstituttet
Stillingstittel
Forsker innen ålegras-økologi og habitatkartlegging
Frist
05.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Havforskningsinstituttet
Om stillingen

Som del av vår strategi for å styrke forskningsaktiviteten på kyst og blå skog, har vi nå ledig en fast forskerstilling innen ålegress-økologi og habitatkartlegging.

Vi søker etter en marinbiolog med både doktorgrad og relevant erfaring, som kan lede vår forskning og rådgivning på ålegress/sjøgress økosystemer og habitatkartlegging på kyst. Våre kyst-økosystemer er eksponert for menneskelig påvirkning og klima i endring. Eksperimentell forskning, kartlegging og overvåking er nøkkel-aktiviteter for kunnskapsbasert rådgivning for bærekraftig forvaltning. Både nyutdannede og mer erfarne forskere inviteres til å søke.     

Den utvalgte vil bli del av et team med fremragende forskere og teknikere, som bidrar og leverer til storskala og tungt feltbasert kystforskningsprogram, som inkluderer vitenskapelig dykking. Feltarbeid, nasjonale og internasjonale reiser må regnes med.

Stillingen ligger i faggruppe Bunnsamfunn og arbeidssted er fortrinnsvis ved Forskningsstasjonen Flødevigen, med mulighet for plassering i Bergen.     


Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Forskningsgruppe Bunnsamfunn har fokus på forskning, kartlegging og overvåking av bentiske marine økosystemer fra ålegress, tang og tare på grunt vann til korallrev og bløtbunnssamfunn på dypt vann. Forskning og overvåking skal understøtte vår nasjonale rådgivningsoppgave på økosystembasert forvaltning av våre hav og kystområder, hvor både klima og menneskelig aktivitet er viktige faktorer. Marin økologisk forskning er i rask utvikling, og samarbeid med ledende aktører på ny teknologi er sentralt i vårt arbeid. Forskningsgruppen har 35 ansatte med arbeidsplass i Bergen, Tromsø og Flødevigen. 


 Arbeidsoppgaver:
 • lede sjøgress-forskningen på Havforskningsinstituttet, med fokus på ålegress
 • ansvarlig for forskningsbasert rådgivning mht. ålegress-forvaltning
 • lede og delta i habitatkartlegging i kystsonen
 • lede og delta i nasjonale og internasjonale forskningssøknader og -prosjekter
 • lede og delta på tokt, lab- og feltarbeid, inkludert vitenskapelig arbeidsdykking
 • vitenskapelig formidling inkludert utadrettet kommunikasjon, konferanser og rapporter
 • bidra til utvikling og implementering av ny teknologi, sensorer og forskningsmetoder

Kvalifikasjonskrav

Til denne tillingen søker vi en person med

 • doktorgrad i marinbiologi/-økologi eller tilsvarende
 • erfaring med å organisere og gjennomføre felt og eksperimentell forskning
 • erfaring i bruk av numerisk og statistisk analyse i økologiske problemstillinger
 • vitenskapelig dykkersertifikat

 


Vi vil vektlegge:
 • kunnskap og erfaring innen ålegrasøkologi og forvaltning
 • kunnskap og erfaring innen habitatkartlegging på kyst
 • kunnskap og erfaring innen kystøkosystemer, blått karbon og økosystemtjenester
 • erfaring med toppmoderne prøvetakings- og overvåkningsteknikker i det marine gruntvannsmiljøet
 • erfaring med prosjektledelse, feltaktiviteter, planlegging og gjennomføring
 • erfaring med vitenskapelig dykking og dykkersertifikat som godkjennes eller tilsvarer Norsk dykkersertifikat klasse A (Arbeidstilsynet)
 • ferdigheter i bruk av analytisk programvare som R
 • publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte journaler
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk, og gode kommunikasjonsferdigheter i norsk er en forutsetning spesielt når det gjelder håndtering av nasjonale rådgivningsoppgaver om økosystembasert forvaltning. Kandidaten bør ha arbeidserfaring med norsk språk (nivå B1 eller tilsvarende dokumentert nivå) eller vilje til å lære seg norsk.  Ikke-norskspråklige vil bli tilbudt norskkurs.  


Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • trives godt med å samarbeide med andre, samtidig som du arbeider selvstendig
 • har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • arbeider strukturert og leverer på tiden med god kvalitet
 • er løsningsorientert, imøtekommende og fleksibel
 • er opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • liker å delta på tokt og feltarbeid

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.


Vi tilbyr
 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner
 • mulighet til å være en del av et tverrfaglig, utfordrende, kreativt og ambisiøst forskningsmiljø ved Forskningsstasjonen Flødevigen
 • banebrytende prosjekter i et sterkt vitenskapelig miljø på Havforskningsinstituttet
 • fleksitidsordning, god pensjonsordning og velferdstilbud

Søknaden må inneholde
 • en kort redegjørelse om dine forskningsinteresser og din motivasjon for å søke stillingen
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser, der disse bør være hovedveileder fra doktorgrad, og fra andre nylige ansettelsesforhold.
 • CV, karakterutskrifter og vitnemål
 • relevante attester
 • eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner

Ytterligere informasjon

Stillingene lønnes som 1109 forsker avhengig av kvalifikasjoner, i samsvar med hovedtariffavtalen i staten og offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden sammen med CV, publikasjonsliste, vitnemål, relevante attester og minst to referanser.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med forskningsgruppeleder Frithjof Moy e-post: moy@hi.no eller tlf.: 478 00 024.

Besøk gjerne også Havforskningsinstituttets nettsider på www.hi.no


Havforskingsinstituttet feirar 120 år!

Her får du eit lite innblikk i korleis me har jobba dei siste 120 åra.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pYsEcYiDiJ8 (https://www.youtube.com/watch?v=pYsEcYiDiJ8)


Om arbeidsgiveren

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Nye Flødevigveien 20, 4817 His
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Maritim og offshore
Stillingsfunksjon
Biolog
Følg firma
1273 følger dette firmaet

Nye Flødevigveien 20, 4817 His

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 214301291
Sist endret 15. apr. 2021 22:47

Rapporter annonse