Høgskolelektor innenfor programområdet vernepleie

Arbeidsgiver
VID vitenskapelige høgskole
Stillingstittel
Bli med å bygge opp deltidstilbudet for bachelorutdanningen i vernepleie, Bergen
Frist
02.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

VID vitenskapelige høgskole skal fra høsten 2021 tilby deltidsutdanning i vernepleie lokalisert ved VID Bergen, VID Sandnes og Kunnskapssenteret i Sandvika, Bærum.

Det er ledig en 100 % fast stilling som høgskolelektor i vernepleie fra 01.06.21 ved VID Bergen. Stillingen skal bidra til å bygge opp deltidsstudiet vernepleie i Bergen i samarbeid med vernepleierutdanningen ved VID Sandnes og ved VID studiested Sandvika. Vi søker etter en person som har grunnutdanning som vernepleier og som har kompetanse og erfaring relatert til ett eller flere av vernepleiens kompetanseområder.

 • Profesjon, etikk og samarbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Helsefremming og helsehjelp
 • Inkludering, deltakelse og rettigheter
 • Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning, praksisoppfølging, evaluering og eksamensarbeid
 • Utvikling og tilrettelegging av fleksible læringsformer
 • Forskning og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt
 • Administrasjon og drift

Arbeidsoppgavene i stillingene forutsetter utpreget samarbeid med kolleger ved fakultetet i Sandnes.


Kvalifikasjonskrav
 • Grunnutdanning som vernepleier
 • Minimum mastergrad innenfor innen ett eller flere av vernepleiens kompetanseområder
 • Relevant praksis   
 • Dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 15 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik universitets og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk


Det er også ønskelig med
 • Erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • Erfaring med forskning og fagutvikling. Herunder initiering, ledelse og/eller drift av prosjekter
 • Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring
 • Erfaring med fleksibel utdanning og e-læring på universitets- og høgskolenivå

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Formidlingsevne
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Faglig engasjement

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring for å komplettere eksiterende team.

Motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VIDs ulike fagområder vil også vektlegges.


Generelle kriterier

Generelle kriterier for tilsetting som høgskolelektor kommer frem av FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger §1-6. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.


Vi tilbyr
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement? 
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner? 
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse?
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1008 høgskolelektor 
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1008 høgskolelektor LR 25

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken  Søk stillingen øverst på denne siden og må inneholde:? 

 • søknad med CV
 • Vitnemål og attester? 
 • eventuell liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider?inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert 
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse 
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning?(www.nokut.no).
Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.
Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Det vil bli foretatt en administrativ sortering. Denne sendes ikke ut og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig komité

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 02.05.2021

Tiltredelse: 01.06.2021 eller etter avtale

Arbeidssted:  Bergen

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.


Kontaktinformasjon?

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med fungerende prodekan Gry Mørk gry.mork@vid.no +4747234324 eller studieleder vernepleie deltid Laila Luteberget laila.luteberget@vid.no  +47 996 07 572


Om arbeidsgiveren

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt .

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Sektor
Privat
Sted
Ulriksdal 10, 5009 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk

Annonseinformasjon

FINN-kode 214194950
Sist endret 9. apr. 2021 15:07

Rapporter annonse