Softwareutvikler (C#, .NET, Ruby, API)

Arbeidsgiver
Loyall AS
Stillingstittel
Softwareutvikler
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Loyall AS

Vi søker Softwareutvikler og/eller Integrasjonsutvikler med kompetanse eller interesse innenfor feltene: Ruby / Rails, Linux, C#, .NET, API og Integrasjoner. 


Loyall er et SaaS / Fintech selskap i Bergen, og leverer teknologi til flere hundre bedrifter i Norden. Vi brenner for innovasjon, og ønsker å utgjøre en positiv forskjell for våre kunder. Som Utvikler hos oss vil du bli med på en unik reise og få muligheten til å forme egen hverdag og med stort rom for personlig utvikling.


Hvem er du?

 • Du har fortrinnsvis erfaring fra Ruby on Rails, Linux og/eller C#, .Net
 • Du er en fordel om du har god nettverksforståelse og behersker API og integrasjoner.
 • Du har erfaring i bransjen.
 • Du ser på deg selv som en kreativ teknolog og du deltar gjerne aktivt i de kreative fasene. 
 • Du er opptatt av å levere høy kvalitet og av å skape gode brukeropplevelser. 
 • Du jobber smart og selvstendig.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du har gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk og norsk. 


Hva kan vi tilby?

 • Et svært innovativt og fleksibelt miljø i sterk vekst.
 • Hos oss har du stort rom for å strukturere egen arbeidshverdag. Tillit, eierskap og åpenhet er kjerneverdier hos oss.
 • Sterkt fokus på gode etiske verdier, lojalitet og team.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling og karriere.
 • Konkurransedyktig lønn.


Som utvikler i Loyall vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og inkludering. For oss er videreutvikling et stort og viktig område. Vårt mål er først og fremst å skape en god arbeidsplass hvor vi sammen kan løfte oss og kundene våre til nye høyder, og hvor våre løsninger viser kundene våre at vi tror på dette. Det å lage gode, relevante og innovative løsninger som gir kundene og sluttbrukere nye og bedre verktøy i hverdagen er det vi setter høyest.  


Annen informasjon

 • Oppstart: Etter avtale.
 • Søknadsfrist: Løpende seleksjon. Vi vil vurdere kandidater fortløpende og ta ned annonsen når vi har funnet riktig kandidat.


//English//

We are looking for developers with knowledge of C#, .net, Ruby on rails, Linux and/or integrations and associated frameworks, tools and services. 


We currently have an increasing demand for our services and we therefore want to strengthen our team with more, skilled senior developers who can assist in the development of complex, value-creating and user-friendly products for our customers. 


Loyall is a SaaS / Fintech company in Bergen, and delivers technology to several hundred companies in the Nordic region. Loyall develops and delivers innovative software to increase loyalty and improve guest and customer experiences with hyper-targeted marketing. We specialize in the Hotels, Retail and Restaurant industries.  We are passionate about innovation, and want to make a positive difference for our customers. As a Senior Developer you will join a unique journey and have the opportunity to shape your own everyday life with plenty of room for personal development. 


Who are you? 

 • You have experience or interest of Ruby/Rails, Linux and/or C#, .Net.
 • You have a good understanding of system architecture and a good technical basis. 
 • You see yourself as a creative technologist and you are happy to actively participate in the creative concept phases. 
 • You are concerned with delivering high quality and creating good user experiences. 
 • You work smart and independently. 
 • You have good collaboration skills. 
 • You have a systematic work approach, judgment and thinking about scalability.
 • Preferable good oral and written skills in Norwegian and English. 


What can we offer? 

As a newly hired developer in Loyall, you will enter a good working environment with a focus on collaboration. For us, further development is a large and important area. Our goal is first and foremost to create a good workplace where we can lift ourselves and our customers to new heights, and where our solutions show our customers that we believe in our products. Creating good, relevant and innovative solutions that give customers and end users added value to both businesses and everyday life, is what we value most. 


 • A very innovative and flexible environment in strong growth. 
 • With us, you have plenty of room to structure your own workday. Trust, ownership and openness are core values ??with us. 
 • Strong focus on good ethical values, loyalty and team. 
 • Facilitation of professional development and career. 
 • Competitive wages. 


Other information 

 • Start-up: By appointment. We are waiting for you who have the right attitude and motivation.
 • Application deadline: Ongoing selection. We will evaluate candidates on an ongoing basis and take down the ad once we have found the right candidates. 

Om arbeidsgiveren

Vi utvikler og leverer innovativ software for å øke lojalitet og forbedre gjeste og kundeopplevelser med hypermålrettet markedsføring. Vi spesialiserer oss i bransjene Hotell, Retail og Restaurant.

Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Øvre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen
Bransje
IT,
IT - programvare
Stillingsfunksjon
IT utvikling / Utvikler (generell),
IT utvikling / Full stack utvikler

Nøkkelord

Ruby, Linux, Integrasjoner, Nettverk, C#

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Martin Kongsvik
Stillingstittel
Kommersiell leder
Telefon
404 24 200
Mobil
404 24 204
Kontaktperson
Daniel Skaatan
Stillingstittel
Daglig leder
Telefon
404 24 200
Mobil
404 24 214
Følg firma
13 følger dette firmaet

Øvre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 212951259
Sist endret 23. apr. 2021 13:24

Rapporter annonse