Utløpt

Er du eiendomsavdelingens miljøkoordinator ved UiO?

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
Stillingstittel
Miljøkoordinator - 2. gangs utlysning
Frist
06.04.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Habberstad AS

Universitetet i Oslo skal arbeide systematisk for å være en bærekraftig institusjon og aktivt legge til rette for at studenter og ansatte tar klimavennlige valg. Eiendomsavdelingen (EA) har ambisiøse mål innen klima og miljø, fastsatt i Strategi 2030 og Klima- og miljøstrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Som fagansvarlig for miljø i Eiendomsavdelingen skal du ha en koordinerings- og utviklingsrolle innen miljøområdet knyttet til eiendomsvirksomheten. Du vil være ansvarlig for å lede og følge opp avdelingens strategiske arbeid med miljø, klima og bærekraft og skape et positivt engasjement rundt dette.

Du får ansvar for å systematisere miljøarbeidet, følge opp og etterspørre resultater og bistå enhetene i konkrete problemstillinger og prosjekter knyttet til miljøspørsmål. Du vil også være EAs kontakt opp mot det miljøarbeidet som er under utarbeidelse på sentralt nivå på universitetet og som har stort fokus fra ledelsen. Stillingen vil likeledes ha et særskilt fagansvar innenfor renovasjon og gjennom den funksjonen bidra til nødvendig fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi.
 

Arbeidsoppgaver
 • Koordinere og drive miljøaktiviteter i EA for å nå miljø- og klimamål
 • Rapporteringsaktiviteter innen miljøområdet (blant annet årlige miljørapporter)
 • Utarbeide og utvikle overordnede kravspesifikasjoner og prosjektanvisninger
 • Videreutvikle og rapportere på EAs miljøoppfølgningssystem
 • Være faglig pådriver for informasjonsarbeid knyttet til miljø- og klimaområdet
 • Rådgi og bistå fagpersoner og ledere i planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, endring av driftsrutiner, innkjøpsprosesser, sirkulærøkonomi og kvalitetsutvikling for å ivareta miljø og bærekraft.
 • Koordinere miljø- og bærekraftarbeidet mellom EA og UiO sentralt
 • Være EAs fagperson knyttet til avfall og renovasjon, herunder avtaleleverandøransvar.
 • Identifisere og utvikle et system for sirkulærøkonomi i EA – samt analysere og nyttiggjøre den informasjon et slikt system kan gi.
Kvalifikasjonskrav 
 • Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Det kreves bred kunnskapsbase relatert til miljø, energi, bærekraft, økonomi og eiendomsvirksomhet
 • Det kreves gode IKT-ferdigheter
 • Det er ønskelig med relevant erfaring som miljørådgiver og/eller prosjektleder
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kjennskap til og erfaring med relevante lover, forskrifter og systemstandarder er en fordel
Personlige egenskaper

Som miljøkoordinator ved Norges eldste universitet må du forstå og ha evne til å ta deg frem i en kompleks organisasjon. Du jobber systematisk og ryddig, er analytisk og løsningsorientert og har god gjennomføringsevne i de arbeidene og prosjektene du jobber med.
God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig, sammen med gode kommunikasjonsegenskaper, er en forutsetning for å lykkes i stillingen. Du samarbeider godt med andre og kommuniserer like godt med både ledere, leverandører og driftspersonell.
 

Vi tilbyr
 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Prosjekter i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse
 • Stillingen lønnes i SKO 1087 Overingeniør lønnsspenn kr. 576 100 – 658 300, alt. SKO 1181 Senioringeniør i lønnsspenn kr 631.700 – 695.500, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Arvid Thorstensen, tlf. 415 67 417, underdirektør Åke Appelqvist, tlf. 975 29 236 eller vår rådgiver i Habberstad Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522.

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer; Rom for et fremragende, grønt universitet og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Sektor
Offentlig
Sted
Problemveien 7, 0371 Oslo
Bransje
Miljøtjenester,
Eiendom,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Kvalitetssikring,
Rådgivning,
Annet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Egil Myhre
Stillingstittel
Partner/seniorrådgiver i Habberstad
Telefon
90 89 25 22
Følg firma
1127 følger dette firmaet

Problemveien 7, 0371 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 210879207
Sist endret 12. mar. 2021 14:17

Rapporter annonse