Utløpt

Ingeniør/rådgiver sikkerhet og beredskap - engasjement

Arbeidsgiver
Statens jernbanetilsyn
Stillingstittel
Ingeniør/rådgiver
Frist
23.03.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Statens jernbanetilsyn

Er du opptatt av samfunnssikkerhet, beredskap og sikringsfaget?

Vi er på utkikk etter en engasjert fagmedarbeider til å følge opp hvordan jernbanesektoren etterlever sikringsforskriften. Virkemidler i arbeidet er blant annet tilsyn, veiledning og informasjon, og faglig bidrag i utvikling av regelverk. 

Hos oss vil du få muligheten til å bidra i utviklingen av aktuell tilsynsmetodikk, påvirke sikkerhetsnivået i jernbanebransjen og bidra til økt forståelse og etterlevelse av regelverkskravene gjennom veiledning. Stillingen er for tiden plassert i avdelingen for tilsyn, team sikring, som består av tekniske og juridiske fagpersoner. Teamet har fagansvaret for sikring.

Avdelingen for tilsyn i SJT har blant annet ansvar for

 • tilsyn med at aktørene etterlever regelverket innen sikkerhet og sikring på jernbane, og sikkerhet på taubaner og fornøyelsesinnretninger  
 • sikkerhetsstyring
 • oppfølging av rapportering om uønskede hendelser fra bransjene
 • oppfølging av rapporter fra Statens havarikommisjon

SJT fører tilsyn med over 30 jernbanevirksomheter. I tillegg fører vi tilsyn med fornøyelsesinnretninger og taubaner. Det er stor oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet og hvordan virksomheter identifiserer risiko, arbeider for å forebygge tilsiktede handlinger og uønskede hendelser, og etablerer nødvendig beredskap. Dette gjelder blant annet trusler mot informasjonssikkerhet, sikring av kritiske objekter og farer for hendelser knyttet til klimaendringer

Vi legger stor vekt på samhandling og samarbeid på tvers i organisasjonen. Gode samarbeidsevner er en forutsetning for å lykkes. Du må like å være i kontakt med virksomheter og fagpersoner i bransjen, og ha en god rolleforståelse i møte med virksomhetene. I SJT satser vi mye på å utvikle veiledning som virkemiddel, og du må trives med kunnskapsformidling og veiledning.

Du må i perioder påregne noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn og veiledning.

Stillingen er et 2-årig engasjement med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • bistå på tilsyn og påse at aktørene etterlever kravene i sikringsforskriften og forskrift om nasjonal beredskap
 • bidra med veiledning av aktørene om forskriftens virkeområde. Knyttet til samfunnssikkerhet legges det særlig vekt på digital sikkerhet, sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og klimatilpasning
 • bistå i utarbeidelse av tilsynsprogram ved behov
 • mulig noe deltagelse i regelverksutvikling
 • delta i tilsynets øvrige prosesser ved behov

Kvalifikasjoner

 • mastergrad innen tekniske fag, samfunnsvitenskap, rettsvitenskap eller sikkerhet og beredskap
 • minimum 3 års erfaring fra arbeid med sikkerhet/samfunnssikkerhet og beredskap. Nyutdannede med spesielt relevant utdanning kan også bli vurdert. 
 • kjennskap til sikringsrisikoanalyser, beredskapsanalyser og -øvelser
 • svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. God engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

I tillegg vil det være en fordel dersom du har

 • kjennskap til IKT- og cybersikkerhet
 • kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter, NIS-direktivet samt annet regelverk og standarder innen fagområde
 • kunnskap om og/eller erfaring fra offentlig forvaltning
 • kunnskap om tekniske systemer i jernbanesektoren 

Kandidaten må kunne autoriseres og sikkerhetsklareres for sikkerhetsgradert informasjon (forutsetning for ansettelse). Ved tap av autorisasjon og/eller sikkerhetsklarering underveis i arbeidsforholdet, må den ansatte regne med å bli satt til andre typer oppgaver i organisasjonen som ikke krever den type klarering.

Personlige egenskaper

 • analytisk: du setter deg raskt inn i komplekse saker og problemstillinger, du evner å identifisere kjernen i problemer og evaluerer informasjon grundig
 • omgjengelig: du er teamorientert, hensynsfull og støttende, du liker å arbeide sammen med andre
 • samvittighetsfull: du er nøye med å følge prosedyrer, du respekterer regler og retningslinjer, er opptatt av kvalitet i arbeidet og sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført til avtalt tid
 • planleggende: du er systematisk og velorganisert, du foretar klare prioriteringer, planlegger langsiktig og lager realistiske tidsplaner
 • fleksibel: du er åpen for nye oppgaver og evner å tilpasse deg nye situasjoner, krav og mennesker
 • lojal: du evner å representere tilsynet med lojalitet til lovverk, rolle og samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne kontorlokaler i Oslo
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til reise med kollektivtransport til og fra jobb
 • plassering i stilling som ingeniør/rådgiver
 • årslønn i spenn fra kr. 460 000,- til kr. 650 000,-. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen) 

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.no. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 71 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.


Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Karl Johans gate 41B, 0162 Oslo
Bransje
IT,
Juridiske tjenester,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging,
Revisjon og kontroll

Nøkkelord

samfunnssikkerhet, beredskap, ingeniør, samferdsel, sikring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Øystein Ravik
Stillingstittel
Avdelingsdirektør tilsyn
Telefon
22 99 59 07
Kontaktperson
Ingrid Eline Stranna Tvetene
Stillingstittel
Seniorrådgiver HR
Telefon
22 99 59 09
Følg firma
173 følger dette firmaet

Karl Johans gate 41B, 0162 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209865595
Sist endret 3. mar. 2021 14:44

Rapporter annonse