Utløpt

Undervisnings- og forskerstilling i pedagogikk (2-årig vikariat)

Arbeidsgiver
Høgskolen i Østfold
Stillingstittel
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk for grunnskolelærerutdanning
Frist
16.03.2021
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, Institutt for pedagogikk, IKT og læring er det fra 1. august ledig 2-årig vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk for grunnskolelærerutdanningen.  Vi søker deg med høyere utdanning innen pedagogikk eller tilsvarende relevant for norsk grunnskole.

Stillingene knyttes hovedsakelig opp mot grunnskolelærerutdanninger 1 -7 og 5-10, samt oppdrag innen etter- og videreutdanning.

Fra 1. august 2021 vil høgskolens fagmiljøer organiseres i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Studiene ved høgskolen er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Halden, men det kan bli aktuelt med tilstedeværelse på begge studiesteder.


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning, vurdering og koordinering i studieprogram samt desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP (https://www.hiof.no/studier/etter-og-videreutdanning/samarbeid/dekomp/))
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • profesjonsrettet tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • mastergrad/doktorgrad innenfor fagområdet pedagogikk eller tilsvarende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

 • kunnskap innenfor sentrale temaer i grunnskolelærerutdanningene
 • undervisningserfaring fra norsk grunnskole
 • undervisningserfaring fra høgskole eller universitet
 • erfaring med profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Egenskaper vi ønsker er

 • vilje og evne til å bidra til stimulerende fagmiljø
 • god evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129#KAPITTEL_1).


Vi tilbyr
 • stillingen lønnes som førsteamanuensis/førstelektor mellom kr 555 800 - 708 000 eller som høgskolelektor kr 490 600 - 643 000. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø


Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse (https://www.hiof.no/om/jobb/utdanningsfaglig-kompetanse/index.html)
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25


Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

 • Studieleder Lin Ramberg
  tlf: 918 32 318
  e-post: lin.e.ramberg@hiof.no
 • Seksjonsleder Kristine Grinderud
  tlf: 95948470
  e-post: kristine.grinderud@hiof.no


Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.
Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 130 ansatte og ca. 2000 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, norsk i skolen, samt grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Sektor
Offentlig
Sted
BRA veien 4, 1785 Halden
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer,
Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
Følg firma
278 følger dette firmaet

BRA veien 4, 1785 Halden

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209780526
Sist endret 2. mar. 2021 17:05

Rapporter annonse