Utløpt

Til Grønn Byggallianse søker vi en allsidig økonomi- og administrasjonskonsulent!

Arbeidsgiver
Grønn Byggallianse
Stillingstittel
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Frist
21.03.2021
Ansettelsesform
Fast

Grønn Byggallianse er i stadig utvikling og søker nå en allsidig økonomi- og administrasjonskonsulent til organisasjonen. Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening med medlemmer fra hele bygg- og eiendomssektoren, med visjon om å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget .

Grønn Byggallianse forvalter flere viktige sertifiseringsordninger og er ledende på blant annet BREEAM. Stillingen er nyopprettet og vil være en nøkkelrolle for organisasjonen.


OM STILLINGEN

Som økonomi- og administrasjonskonsulent vil du jobbe med et bredt spekter av arbeidsoppgaver.


En svært sentral del av arbeidet vil være knyttet til økonomi- og budsjettoppfølging. I dette ligger blant annet budsjettoppfølging for organisasjonen som helhet, og hovedkontakt mot regnskapsfører og revisor og utarbeidelse av regnskapsrapporter. I dette ligger også budsjettoppfølging for sertifiseringsvirksomheten og kursvirksomheten i Grønn Byggallianse, som begge er i sterk vekst. Herunder ligger rapportering til ledermøter og styremøter, bistand i budsjettutforming samt bistand til økonomisk prosjektoppfølging av utviklingsprosjekter.


Det er ønskelig at økonomi- og administrasjonskonsulenten skal ha ansvar for et utvalg digitale verktøy knyttet til for eksempel vårt digitale kunderelasjonssystem (CRM), både daglig håndtering og utvikling av dette. Andre IT-utviklingsprosjekter kan også være relevant ansvar for denne rollen – eksempelvis digitalisering av sertifiseringsverktøyet BREEAM som startes opp i år.


Grønn Byggallianse forvalter flere viktige sertifiseringsverktøy, og administrativ støtte i sertifiseringsprosesser vil ligge til denne stillingen – for eksempel registrere nye prosjekter og innkommende henvendelser, samt hente ut statistikk og analyser til bruk i teammøter, ledermøter og styremøter.


Stillingen vil inkludere en del HR-oppgaver som administrasjon av forsikringsavtaler, telefonabonnement, IT-service og innkjøp av utstyr.


I tillegg til overnevnte arbeidsoppgaver vil det komme til løpende administrative oppgaver etter behov.


Stillingen rapporterer til daglig leder, Katharina Bramslev.


KANDIDATPROFIL 

Vi tror rette vedkommende har relevant høyere utdanning fra økonomi, , og har noen års erfaring fra flesteparten av arbeidsoppgavene som skisseres, med særlig vekt på regnskap, økonomi- og budsjettstyring.


Kjennskap til systemer som Sharepoint, Microsoft Dynamics og PowerOffice
vil være fordelaktig. Det samme gjelder grunnleggende kjennskap til for eksempel CRM, og en generell interesse for og erfaring med IT og digitalisering.


Som person er du både konstruktiv, løsningsorientert og nøyaktig, samt idé- og initiativrik innenfor dine arbeidsoppgaver og fagområder. Du er omgjengelig og diplomatisk i din væremåte, og liker å jobbe i team og skape resultater sammen med andre – samtidig som du evner å gå i dybden på egen hånd og jobbe selvstendig. Du må være komfortabel med både rutine- og løpende driftsoppgaver, samtidig som du er nysgjerrig på forbedringspotensialet i Grønn Byggallianses økonomi- og administrasjonsfunksjon, og gjerne bidrar med idéer som på sikt bidrar til forbedrede arbeidsprosesser, spesielt innen digitalisering.

 

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

En nøkkelrolle. Grønn Byggallianse er en faglig sterk organisasjon i rask vekst, både innen sertifisering, kurs og medlemsmasse. Administrasjonen er fordoblet på to år fra åtte til 16 medarbeidere. Organisasjonen har derfor nå behov for en dedikert ressurs på økonomioppfølging som kan være en sentral støttefunksjon til ledergruppen og sikre fortsatt god oversikt og kontroll på det administrative. Rett kandidat vil ha stor påvirkningsmulighet og gode utviklingsmuligheter internt.


Du vil bidra til å utgjøre en reell forskjell innen bærekraft.
Selv om selskapers gode argumenter og intensjoner er viktig, er det ikke nok til å iverksette de tiltak som er nødvendig for bærekraftig utvikling. BREEAM- sertifiseringer er en av de beste og mest konkrete løsningene for å få til faktisk endring i en hel bygg- og eiendomsnæring.


Stor fleksibilitet og mulighet for videreutvikling.
Selv om vi alle har våre ansvarsområder er vi opptatt av å videreutvikle våre medarbeidere, enten det er kvalitetssikring, utdanning, ledelse eller andre fagområder. Grønn Byggallianse deltar i mange spennende prosesser. Det er rom for gode idéer, kontinuerlig utvikling og variasjon i arbeidsoppgaver.


Nasjonal og internasjonal påvirkning og forankring.
Vi snakker med beslutningstakere og de som faktisk kan endre forskrifter og standarder i Norge. Vi påvirker rammebetingelser gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi er medlem av World Green Building Council, der vi samarbeider med 70 søsterorganisasjoner over hele verden mot et felles mål om økt bærekraft.


Fag og kultur
. Vi mener vi har en unik kultur som preges av høyt faglig engasjement, stor takhøyde, sosialt og hvor latteren sitter løst. Vi har ingen spisse albuer, her skal vi gjøre hverandre gode.


Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Helene Graver, tlf. 940 85 000 eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 21. mars.

Om arbeidsgiveren

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren kan være medlem. Med bidrag fra 320 medlemmer fra hele verdikjeden, representerer vi bygge- og eiendomssektorens nåværende og fremtidige ledere og praktikere som jobber for reell endring. Medlemmene består av alt fra bykommuner, eiendomsselskap, arkitekter, rådgivere, entreprenører, produsenter og leverandører.


Grønn Byggallianse økte medlemsmassen med 20 prosent både i 2019 og i 2020 og vi forventer en videre vekst i årene fremover. Vi tror at hver enkelt står sterkere sammen overfor den store omveltningen som nå skjer og at medlemmer har stor glede av å kunne dele erfaringer og lære av hverandre. De neste årene vil preges av at vi skrur tempoet opp noen hakk fordi det haster med handling. Vi vil inspirere og hjelpe for at hver organisasjon skal kunne møte nye bærekraftskrav.

Sektor
Organisasjoner
Sted
Schweigaards gate 34C, Oslo, Norge, 0191 Oslo
Bransje
Bygg og anlegg,
Konsulent og rådgivning,
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Konsulent,
Kontor og administrasjon,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

bærekraft, økonomi, administrasjon, kontor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Helene Graver
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
940 85 000
Nettverk
LinkedIn
Kontaktperson
Mari Midthaug
Stillingstittel
Rådgiver research og analyse
Telefon
901 11 403
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1042 følger dette firmaet

Schweigaards gate 34C, Oslo, Norge, 0191 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209092689
Sist endret 7. apr. 2021 23:52

Rapporter annonse