Utløpt

Er du vår nye teamleder?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Teamleder Ugradert begrenset
Frist
17.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

Ved Forsvarets fellestjenester/Forsvarets arkivtjeneste (FFT/FAT) er det ledig fast 100 % stilling som teamleder, med stillingskode 1434 rådgiver, for team ugradert/begrenset.  Som teamleder har du ansvar for å lede, utvikle, koordinere tjenesten og selv delta i drift.

Forsvarets arkivtjeneste (FAT) med 25 ansatte, utøver den operative post - og arkivtjeneste til Forsvarets avdelinger og brukere i inn- og utland etter gjeldende regelverk. FAT leverer arkivtjenester til Forsvarsmateriell (FMA). Det er store endringer og utvikling innenfor fagområdet post, arkiv og dokumentasjonsforvaltning i hele samfunnet. Vi ønsker derfor at søker har god erfaring med og kjennskap til moderne dokumentasjonstjenester for å møte fremtidens krav og forventninger. På grunn av pågående omstillingsprosesser i Forsvaret kan det bli endringer i stillingens innhold og organisering

Arbeidsoppgaver

 • Utøve lederskap og koordinere daglige driftsoppgaver i teamet og selv delta i daglig drift.
 • Foreta dokumentfangst fra ulike systemer og foreta sikkerhetskontroll av elektronisk post.
 • Journalføre og fordele dokumenter til Forsvarets enheter og Forsvarsmateriell.
 • Foreta arkivpleie og kvalitetskontroll i sak- arkivsystemet, samt av offentlig journal.
 • Gjennomføre undervisning og opplæring.
 • Utøve saksbehandling.
 • Rådgi og veilede innen fagområdet.
 • Delta i prosjekt- og arbeidsgrupper.

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i arkivfag, IKT eller annen relevant utdanning.
 • 3 års relevant tjenesteerfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra offentlig sektor innenfor arkiv og dokumentforvaltning.
 • God IKT forståelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bruk av NOARK systemer.
 • Det er ønskelig med kjennskap til Forsvarets virksomhet.

Personlige egenskaper

Til denne stillingen søker vi deg som:

 • jobber effektivt og systematisk både selvstendig og i team
 • er selvstendig, strukturert og har god ordenssans
 • har evne til helhetstenkning
 • samarbeider godt med andre og har gode kommunikasjonsevner
 • har stor arbeidskapasitet og god omstillingsevne
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden, samt gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som rådgiver kode 1434 pt. ltr 65 -70 (ft kr 586.500 - 643.000) brutto pr.år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG. 

Personopplysningsblankett finnes på http://www.nsm.stat.no/publikasjoner/skjemaer/ 

FAT vil ta kontakt med søkere som må fylle ut personopplysningsblanketten og gi veiledning for utfylling.

Om arbeidsgiveren

En
jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å
skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken
stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er
satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved
å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og
våge å si ifra.


Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarets arkivtjeneste PB 800 Postmottak, 2617 Lillehammer
Bransje
Arkiv og bibliotek
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar

Nøkkelord

arkivar, ledelse, rådgiver, IKT

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Valseth, Randi
Stillingstittel
Sjef FAT
Telefon
61 10 36 30
990 94 502
Kontaktperson
Finsveen, Åse
Stillingstittel
Nestkommanderende FAT
Telefon
61 10 36 10
Følg firma
7599 følger dette firmaet

Forsvarets arkivtjeneste PB 800 Postmottak, 2617 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209003145
Sist endret 23. feb. 2021 15:21

Rapporter annonse