Utløpt

Assessorer for Erasmus+: Aktiv Ungdom for 2021-2022

Arbeidsgiver
Bufdir
Stillingstittel
Assessorer
Frist
08.03.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
Hva får du jobbe med hos oss?

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Programmet gir støtte til organisasjoner og ungdom som ønsker å gjøre ungdomsprosjekter med en eller flere partnere i Europa. Bufdir driver informasjonsvirksomhet om programmet, veiledning av søkere, opplæring av ungdomsarbeidere og informasjon til unge gjennom Eurodesk. Vi fatter vedtak i søknadene som sendes inn til Aktiv Ungdom etter at eksterne assessorer har gjort en grundig vurdering av hver enkelt søknad.

Vi søker nå 10 eksterne assessorer (oppdragstakere) til å vurdere søknadene som sendes inn til det norske nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom. Vi har tre søknadsfrister og dermed tre runder med søknadsvurdering i året. Totalt antall søknader ligger på ca. 200 årlig. NB! 2021 er det første året i ny programperiode i Erasmus+ og det er per i dag usikkerhet om antall søknadsrunder og tidspunkt for første søknadsrunde i 2021. Av den grunn gjelder oppdraget for 2021 og 2022.

Assessorene skal også bistå med å vurdere sluttrapportene for prosjekttypen Strategiske Partnerskap, og for enkelte andre prosjekttyper etter behov. Søknadene og rapportene skal vurderes etter retningslinjer fastsatt av EU-kommisjonen.

Du vil behandle søknader og sluttrapporter elektronisk, og arbeidet vil således utføres på egen PC hvor det måtte passe best. Bufdir vil av den grunn ikke tilby PC-er eller kontorplasser.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring.

Oppdraget honoreres på timesbasis etter statens veiledende satser for møtegodtgjørelse (NOK 486,- per time i 2021). Feriepenger og eventuell sykelønn, reiseutgifter og overtidsbetaling er inkludert i honoraret.  Oppdraget er en kontrakt på ett år, og utlyses på nytt hvert år. Som begrunnet over, vil denne utlysningen strekke seg over kalenderårene 2021-2022.


Hva slags bakgrunn har du?

Det kreves at du har:

  • Kjennskap til Erasmus+-programmet
  • Kjennskap til ungdomsfeltet generelt
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
  • Kapasitet til å gjennomføre 8-20 søknadsvurderinger à 3-4 timer i løpet av en 3-4 ukers-periode tre ganger i året, og til å vurdere enkelte sluttrapporter i løpet av året 

Det er ønskelig at du har:

  • God kjennskap til ungdomsfeltet i Norge, herunder ungdomsorganisasjoner, kommunalt arbeid for ungdom og ungdomskultur generelt
  • Kjennskap til internasjonalt samarbeid, arbeid med interkulturell forståelse og arrangering av utvekslingsopphold

 


Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

For nærmere opplysninger om Erasmus+: Aktiv Ungdom - se www.aktivungdom.eu (http://www.aktivungdom.eu)

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Erik Langbråten, tlf. 466 15 114

Seniorrådgiver Julia C. Tróchez, tlf. 466 15 464


Om arbeidsgiveren

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Konsulent
Følg firma
1169 følger dette firmaet

Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208880131
Sist endret 22. feb. 2021 12:39

Rapporter annonse