Førstekonsulent / Rådgiver

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Førstekonsulent / Rådgiver
Frist
03.03.2021
Ansettelsesform
Engasjement

Avdeling for regelverk og tilsyn har et særskilt ansvar for å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner.

Seksjon for studieprogram i avdeling for regelverk og tilsyn har ansvar for studieprogrammer, altså enkeltutdanninger som tilbys ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Seksjonen har et særlig faglig ansvar for høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskoleteamet i seksjonen akkrediterer nye fagskolestudier, noe som blant annet er en forutsetning for at man kan kalle det et fagskolestudium og at studentene kan ta opp lån og stipend. Seksjon for studieprogram har også et eget team for høyere utdanning, som akkrediterer studieprogrammer ved universiteter og høyskoler. En annen viktig aktivitet for oss er veiledning og kommunikasjon med våre brukere både på nettsider og gjennom telefonhenvendelser. Seksjonen fører også tilsyn.

Den siste tiden har vi fått spesielt mange søknader om akkreditering og trenger derfor flere ansatte. Vi har tre ledige engasjementer med varighet ut 2021. Seksjonen jobber med å vurdere om søknader oppfyller krav i lovverket, herunder fagskoleloven og universitets- og høyskoleloven med tilhørende forskrifter. Saksbehandlingen skjer i tett samarbeid med erfarne kollegaer.

Arbeidsmiljøet vårt er preget av høy tillit og mye moro på jobb. Vi tror det alltid er rom for forbedring, og legger til rette for at alle kan bidra med gode ideer. 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av søknader om akkreditering av utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter
 • Erfaringsdeling og veiledning til universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Dialog og kommunikasjon med ulike aktører i utdanningssektoren
 • Utforming av analyser og utredninger knyttet til videreutvikling av regelverk
 • Videreutvikling av prosesser og arbeidsmetoder
 • Gjennomføring av utviklingsoppgaver og prosjekter  

Kvalifikasjoner

Du må kunne vise til: 

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode analytiske evner
 • God forståelse av de viktigste prinsippene for offentlig saksbehandling

Det er en fordel at du har:

 • Saksbehandlingserfaring, gjerne fra offentlig eller statlig sektor
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innen offentlige tjenester, gjerne inne kunnskaps- og utdanningssektoren
 • Kjennskap til juridisk analyse og tilsyn
 • God digital kompetanse og IKT-kunnskaper, herunder kjennskap til saksbehandlingssystemer og Office-pakken

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og metodisk i arbeidet ditt
 • Du har gode formuleringsevner og klarspråk, både skriftlig og muntlig
 • Du evner å arbeide selvstendig, men også i grupper med andre
 • Evner å raskt tilegne deg ny kunnskap 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter
 • Lyse og moderne lokaler sentralt på Lysaker ned 10 minutter til Oslo sentralstasjon
 • Lønn etter kvalifikasjoner som fra 474.500 – 526.000 (tilsvarende lønnstrinn 53 – 59). Stillings- og lønnsinnplassering henger sammen med kvalifikasjoner som førstekonsulent / rådgiver.  

Andre forhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Flere opplysninger kan du få ved å kontakte Caroline Natland på telefon 450 12 245.

Søknaden sender du elektronisk via Webcruiter og vi ber deg laste opp vitnemål, attester og andre relevante dokumenter.

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:
Kandidater til intervju vil bli innkalt: innen uke 10  
Intervjuene vil bli gjennomført: i uke 10 og 11

Om arbeidsgiveren

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved: 

  
- å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

   - å
godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Drammensveien 288, 0283 Oslo

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Caroline Natland
Stillingstittel
Seksjonssjef studieprogram
Telefon
450 12 245
Kontaktperson
Kine Grorud
Stillingstittel
HR rådgiver
Telefon
902 19 865
Følg firma
425 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208330903
Sist endret 17. feb. 2021 07:41

Rapporter annonse