Utløpt

Vil du være vår nye lærling i IKT-servicefag?

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Lærling
Frist
24.02.2021
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver i ett kompetansemiljø med stor faglig bredde. Sammen med kollegaer får du mulighet til å bli kjent med mange fagområder innen klima- og miljøforvaltning, samt å være tett på valgene våre innen IKT-løsninger. Miljødirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med høyt kompetente brukere som stiller store krav til løsningene våre. Miljødirektoratet er i en digital omstilling, samtidig som vi er driftsleverandør for IKT-drift for flere etater i miljøforvaltningen. Dette gjelder Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Artsdatabanken og Kulturminnefondet.

Seksjon IT-tjenester (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/organisasjonsavdelingen/it-tjenester/) har ansvar for IKT-drift og servicedesk, samt bestilling og fakturering av alt utstyr for berørte etater (kunder). Vi skal levere stabile og gode driftstjenester og brukerstøtte for ca. 1100 medarbeidere, som befinner seg fra Svalbard i nord, Statens naturoppsyn i hele Norge, Tromsø, Trondheim og Oslo og til forskingsstasjonen Troll i Antarktis.

I seksjonen er vi i underkant av 20 dyktige medarbeidere som er lokalisert hos Miljødirektoratet i Trondheim og Oslo, hos Norsk polarinstitutt i Tromsø og hos Riksantikvaren Oslo. Per i dag har vi to første års og to andre års lærlinger lokalisert i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Arbeidssted for denne stillingen vil være hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø.


Stillingens hovedansvarsområder
 • linje support (ta imot, loggføre og følge opp henvendelser)
 • klargjøring av PC-er
 • delta i drift av printere, møterom, samhandlingsløsninger, servere, nettverk mm
 • dokumentere systemer og løsninger
 • bidra med veiledning og opplæring
 • bidra i administrative oppgaver som avtaleforvaltning, lisensforvaltning og anskaffelser

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen IKT-servicefaget senest våren 2020
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
 • det er ønskelig med erfaring fra å hjelpe andre
 • du har interesse for IT som fag

Egenskaper

 • du har godt humør og er åpen og omgjengelig
 • du har gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet
 • du trives med å ha mange baller i luften samtidig
 • du kommuniserer godt med alle nivåer i organisasjonen og ser helheten i virksomhetens oppgaver
 • du jobber selvstendig og strukturert, er god til å organisere og planlegge arbeidet
 • du tar initiativ til oppgaveløsning på egenhånd
 • du har evne til å se egne begrensninger og be om hjelp

Vi tilbyr
 • lærlingeplass i IKT-servicefag fra august 2021 til august 2023, med avlønning i tråd med gjeldende lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten
 • spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon som arbeider på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktpersoner for stillingen er seksjonsleder Ola Ervik på mobil 924 08 403 eller e-post ola.ervik@miljodir.no og Jan Susegg på mobil 476 00 913 eller e-post jan.susegg@miljodir.no.

Du kan stille spørsmål om søknadsprosessen til Grethe S. Solberg Mossige på mobil 416 48 873 eller e-post  grethe.solberg.mossige@miljodir.no.

Send din søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 08-2021 OID. 

Søknadsfrist: 24. februar 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Hjalmar Johansens gt. 14, 9296 Tromsø
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold,
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations,
IT drift og vedlikehold / IT-support
Følg firma
1305 følger dette firmaet

Hjalmar Johansens gt. 14, 9296 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 207667210
Sist endret 12. feb. 2021 16:25

Rapporter annonse